Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę z dnia 20.10.2021 r. (Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 20 października 2021 roku na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

20_10_informacja

20_10_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę z dnia 15.10.2021 r. (Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 15 października 2021 roku na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

15_10_informacja

15_10_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 12.10.2021 r. (Bogatynia, ul. Zamoyskiego)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 12.10.2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

12_10(II)_informacja

12_10(II)_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 12.10.2021 r. (Bogatynia, os. Orła Białego)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 12.10.2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

12_10(I)_informacja

12_10(I)_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 30.09.2021 r. (nieruchomości rolne)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 30 września 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

30_09_informacja

30_09_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 27.09.2021 r. (Bogatynia, ul. Kościuszki 36/1)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) dnia 27.09.2021 roku na stronie www.infopublikator.pl, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

27_09_informacja

27_09_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 10.09.2021 r. (Jasna Góra)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) w dniach od 10.09.2021 r. do 25.10.2021 r. na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (dz. o nr ewid. 109/1 AM 1 obr.0010 Jasna Góra).

10_09_informacja

10_09_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 26.08.2021 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 26 sierpnia 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz I..pdf

Wykaz II..pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 06.08.2021 r.
(Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 6 sierpnia 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

06_08_informacja

06_08_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) w dniu 30 lipca 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz_30.07.2021.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia z dnia 14.07.2021 r.
(Kopaczów)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 14 lipca 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

07_14_informacja

07_14_wykaz

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 05.07.2021 r.
(ul. Ogrodowa)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020r. poz.1990) w dniu 05.07.2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

07_05_(1)_informacja

07_05_(1)_wykaz

————————————————————————————————————————-

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 05.07.2021 r.
(ul. Kusocińskiego)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020r. poz.1990) w dniu 05.07.2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

07_05_(2)_informacja

07_05_(2)_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia z dnia 02.07.2021 r.
(Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 02 lipca 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

07_02_info
07_02_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 01.07.2021 r.
(Porajów, ul. Poniatowskiego 16/7)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020r. poz.1990) w dniu 01.07.2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

07_01_(1)_info
07_01_(1)_wykaz.pdf

————————————————————————————————————————-

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 01.07.2021 r.
(Bogatynia, ul. Zygmuntowska 3/2)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020r. poz.1990) w dniu 01.07.2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

07_01_(2)_info
07_01_(2)_wykaz

————————————————————————————————————————-

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 01.07.2021 r.
(Bogatynia, ul. Kossaka 40/8)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020r. poz.1990) w dniu 01.07.2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

07_01_(3)_info
07_01_(3)_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia z dnia 24.06.2021 r.
(Opolno Zdrój)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 24 czerwca 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

06_24_informacja
06_24_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 21.06.2021 r.
(Bogatynia, ul. Mickiewicza)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) w dniu 21 czerwca 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Ignacego Daszyńskiego 1, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

06_21_(01)_informacja
06_21_(01)_wykaz

—————————————————————————————————————–
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 21.06.2021 r.
(Bogatynia, ul. Roweckiego)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) w dniu 21 czerwca 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Ignacego Daszyńskiego 1, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

06_21_(02)_informacja
06_21_(02)_wykaz

—————————————————————————————————————–
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 21.06.2021 r.
(Bogatynia, ul. Dobra)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) w dniu 21 czerwca 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Ignacego Daszyńskiego 1, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

06_21_(03)_informacja
06_21_(03)_wykaz

—————————————————————————————————————–
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 21.06.2021 r.
(Bogatynia, ul. Chopina)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) w dniu 21 czerwca 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Ignacego Daszyńskiego 1, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

06_21_(04)_informacja
06_21_(04)_wykaz

Wykaz nieruchomości oddanej w użyczenie z dnia 18.06.2021 r.
(Wyszków)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, iż na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713), zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) dnia 18.06.21 r. na stronie www.infopublikator.pl, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości oddanej w użyczenie.

informacja_06_18

wykaz_06_18

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia z dnia 11.06.2021 r.
(Opolno Zdrój)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 11 czerwca 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

informacja_06_11

wykaz_06_11

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 11.05.2021 r.
(Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 11 maja 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

informacja_05_11_02

wykaz_05_11_02

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 11.05.2021 r.
(Porajów, os. Piastowskie)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) dnia 11.05.2021 roku na stronie www.infopublikator.pl, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy.

informacja_05_11

wykaz_05_11