Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 12.10.2022 r. (Działoszyn)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej (działka o nr ewid. 965/15 oraz 965/16 AM 2 obr. Działoszyn) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

12_10 – informacja

12_10 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.10.2022 r. (Bogatynia, Opolno Zdrój)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z póź. zm.), w dniu 10 października 2022 roku na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni oraz na stronie internetowej www.bogatynia.pl, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

10_10 – informacja

10_10 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 10.10.2022 r. (Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.), w dniu 10 października 2022 roku na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni oraz na stronie internetowej www.bogatynia.pl, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

10_10 – informacja

10_10 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z dnia 27.09.2022 r. (Bogatynia, ul. Pileckiego)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (lokal mieszkalny nr 1 położony w Bogatyni przy ul. Witolda Rotmistrza Pileckiego 1) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

27_09 – informacja

27_09 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę z dnia 21.09.2022 r. (Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w dniu 21 września 2022 roku wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

21_09 – informacja

21_09 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę z dnia 19.09.2022 r. (Białopole)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w dniu 19.09.2022 r. wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

19_09 – informacja

19_09 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 19.09.2022 r. (Wyszków)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w dniu 19 września 2022 roku wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

19_09 – informacja

19_09 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z dnia 29.08.2022 r. (Opolno Zdrój)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej (działka o nr ewid. nr ewid. 8/9 AM 1 obr. Opolno Zdrój) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

29_08 – informacja

29_08 – wykaz

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 24.08.2022 r. (Bogatynia, Działoszyn, Wyszków, Posada)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w dniu 24 sierpnia 2022 roku wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

24_08 – informacja

24_08 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego z dnia 23.08.2022 r. (Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (działka o nr 65/1 AM 4 obr. I Bogatynia) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

23_08 – informacja

23_08 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę z dnia 25.07.2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w dniu 25 lipca 2022 roku wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

25 07 – informacja

25 07 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę z dnia 08.07.2022 r. (Zatonie)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w dniu 8 lipca 2022 roku wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

08_07 – informacja

08_07 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 04.07.2022 r. (Zatonie, Sieniawka)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w dniu 04.07.2022 r. wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

04_07 – informacja

04_07 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 01.07.2022 r. (Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu bezprzetargowej (działki o nr ewid.: 29/31, 29/33, 29/34, 29/36, 29/24, 63/82, 63/80, 63/79, 63/78, 29/23, 63/75, 29/20, 63/74, 29/19 AM 18 obr. II Bogatynia) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

01_07_informacja

01_07 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu z dnia 24.06.202 r. (Działoszyn)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (działka o nr ewid. 965/14 AM 2 obr. Działoszyn) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

24_06 – informacja

24_06 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 31.05.2022 r. (Wyszków, Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (działka o nr ewid. 207/1 AM 1 obr. Wyszków oraz działka nr 15/5 AM 6 obr. I Bogatynia) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

31_05 – informacja

31_05 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę z dnia 28.04.2022 r. (Zatonie)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w dniu 28 kwietnia 2022 roku wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

28_04 – informacja

28_04 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 15.04.2022 r. (Bogatynia, Zatonie, Trzciniec)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w dniu 15.04.2022 roku wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

22_04 – informacja

22_04 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej z dnia 11.04.2022 r. (Opolno Zdrój)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej (działka o nr ewid. 8/9 AM 1 obr. Opolno Zdrój) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

11_04_informacja

11_04_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 23.03.2022 r. (Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w dniu 23 marca 2022 roku wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

23_03_informacja

23_03_wykaz_01

23_03_wykaz_02

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z dnia 22.03.2022 r. (Jasna Góra)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (działka o nr ewid. 185/4 AM Obr. Jasna Góra) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

22_03-08 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z dnia 22.03.2022 r. (Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej (działka o nr ewid. 29/35 AM 18 obr. II Bogatynia) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

22_03-07 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z dnia 22.03.2022 r. (Działoszyn)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (działka o nr ewid. 477/7 AM 2 obr. Działoszyn) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

22_03-06 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z dnia 22.03.2022 r. (Zatonie)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej (działka o nr ewid. 274/1 AM 2 obr. Zatonie) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

22_03-05 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z dnia 22.03.2022 r. (Porajów)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (działka o nr ewid. 55/1 AM 1 obr. Porajów) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

22_03-04 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 22.03.2022 r. (Opolno Zdrój)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów posiadających koncesję na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża węgla brunatnego (działki o nr ewid. 47 oraz 42/7 AM 1 obr. Białopole, 315 AM 1 obr. Opolno-Zdrój) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

22_03-03 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z dnia 22.03.2022 r. (Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej (działka o nr ewid. 30/6 AM 5 obr. I Bogatynia) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

22_03-02 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z dnia 22.03.2022 r. (Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (działka o nr ewid. 3/9 AM 18 obr. II Bogatynia) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

22_03-01 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 24.02.2022 r. (Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w dniu 24 lutego 2022 roku wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

24_02 – informacja

24_02 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 23.02.2022 r. (Kopaczów)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) w dniu 23 lutego 2022 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

23_02 – informacja

23_02 – wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 01.02.2022 r. (Działoszyn)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (działka nr 181 AM 1 obr. Działoszyn) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

01_02_b_informacja

01_02_b_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej z dnia 01.02.2022 r. (Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej (działka nr 78/15 oraz 78/36 AM 4 obr. I Bogatynia) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

01_02_informacja

01_02_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 04.01.2022 r. (wiele lokalizacji – Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w dniu 04 stycznia 2022 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia oraz na stronie internetowej www.bogatynia.pl, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

04 01 informacja

04 01 wykaz

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 28.12.2021 r. (wiele lokalizacji – Bogatynia, Jasna Góra)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w dniu 28 grudnia 2021 roku na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

28 12 informacja

28 12 wykaz

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 22.12.2021 r. (wiele lokalizacji – Bogatynia, Zatonie)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w dniu 22 grudnia 2021 roku na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

22_12_informacja

22_12_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę z dnia 10.12.2021 r. (Zatonie)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021r. poz.1899 z późn. zm.) w dniu 10.12.2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

10_12_informacja

10_12_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę z dnia 10.12.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w dniu 10.12.2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – sprzedaży lokali na rzecz najemcy oraz oddania w dzierżawę.

10_12_informacja

10_12_wykaz_dzierżawa

10_12_wykaz_zbycie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę z dnia 20.10.2021 r. (Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 20 października 2021 roku na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

20_10_informacja

20_10_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę z dnia 15.10.2021 r. (Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 15 października 2021 roku na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

15_10_informacja

15_10_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 12.10.2021 r. (Bogatynia, ul. Zamoyskiego)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 12.10.2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

12_10(II)_informacja

12_10(II)_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 12.10.2021 r. (Bogatynia, os. Orła Białego)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 12.10.2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

12_10(I)_informacja

12_10(I)_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 30.09.2021 r. (nieruchomości rolne)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 30 września 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

30_09_informacja

30_09_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 27.09.2021 r. (Bogatynia, ul. Kościuszki 36/1)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) dnia 27.09.2021 roku na stronie www.infopublikator.pl, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

27_09_informacja

27_09_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 10.09.2021 r. (Jasna Góra)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) w dniach od 10.09.2021 r. do 25.10.2021 r. na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (dz. o nr ewid. 109/1 AM 1 obr.0010 Jasna Góra).

10_09_informacja

10_09_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 26.08.2021 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 26 sierpnia 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz I..pdf

Wykaz II..pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 06.08.2021 r.
(Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 6 sierpnia 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

06_08_informacja

06_08_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) w dniu 30 lipca 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz_30.07.2021.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia z dnia 14.07.2021 r.
(Kopaczów)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 14 lipca 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

07_14_informacja

07_14_wykaz

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 05.07.2021 r.
(ul. Ogrodowa)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020r. poz.1990) w dniu 05.07.2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

07_05_(1)_informacja

07_05_(1)_wykaz

————————————————————————————————————————-

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 05.07.2021 r.
(ul. Kusocińskiego)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020r. poz.1990) w dniu 05.07.2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

07_05_(2)_informacja

07_05_(2)_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia z dnia 02.07.2021 r.
(Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 02 lipca 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

07_02_info
07_02_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 01.07.2021 r.
(Porajów, ul. Poniatowskiego 16/7)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020r. poz.1990) w dniu 01.07.2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

07_01_(1)_info
07_01_(1)_wykaz.pdf

————————————————————————————————————————-

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 01.07.2021 r.
(Bogatynia, ul. Zygmuntowska 3/2)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020r. poz.1990) w dniu 01.07.2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

07_01_(2)_info
07_01_(2)_wykaz

————————————————————————————————————————-

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 01.07.2021 r.
(Bogatynia, ul. Kossaka 40/8)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020r. poz.1990) w dniu 01.07.2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

07_01_(3)_info
07_01_(3)_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia z dnia 24.06.2021 r.
(Opolno Zdrój)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 24 czerwca 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

06_24_informacja
06_24_wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 21.06.2021 r.
(Bogatynia, ul. Mickiewicza)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) w dniu 21 czerwca 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Ignacego Daszyńskiego 1, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

06_21_(01)_informacja
06_21_(01)_wykaz

—————————————————————————————————————–
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 21.06.2021 r.
(Bogatynia, ul. Roweckiego)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) w dniu 21 czerwca 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Ignacego Daszyńskiego 1, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

06_21_(02)_informacja
06_21_(02)_wykaz

—————————————————————————————————————–
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 21.06.2021 r.
(Bogatynia, ul. Dobra)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) w dniu 21 czerwca 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Ignacego Daszyńskiego 1, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

06_21_(03)_informacja
06_21_(03)_wykaz

—————————————————————————————————————–
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 21.06.2021 r.
(Bogatynia, ul. Chopina)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) w dniu 21 czerwca 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Ignacego Daszyńskiego 1, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

06_21_(04)_informacja
06_21_(04)_wykaz

Wykaz nieruchomości oddanej w użyczenie z dnia 18.06.2021 r.
(Wyszków)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, iż na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713), zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) dnia 18.06.21 r. na stronie www.infopublikator.pl, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości oddanej w użyczenie.

informacja_06_18

wykaz_06_18

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia z dnia 11.06.2021 r.
(Opolno Zdrój)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 11 czerwca 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

informacja_06_11

wykaz_06_11

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 11.05.2021 r.
(Bogatynia)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 11 maja 2021 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

informacja_05_11_02

wykaz_05_11_02

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy z dnia 11.05.2021 r.
(Porajów, os. Piastowskie)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) dnia 11.05.2021 roku na stronie www.infopublikator.pl, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy.

informacja_05_11

wykaz_05_11