Ochrona zwierząt

Coraz częstsze pojawianie się dzikich zwierząt w sąsiedztwie siedlisk ludzkich, a nawet osiedli miejskich jest następstwem urbanizacji i ekspansji człowieka. Wiele gatunków zaadaptowało się do nowych warunków życia w pobliżu naszych domów, gdzie zwierzyna ma łatwy dostęp do pożywienia. Problem dzikich zwierząt na terenach zabudowanych nasila się.

Powyższe czynniki sprzyjają wzrostowi ich liczebności. Także tereny rolne są miejscem żerowania dzikich zwierząt. Dzikie zwierzęta mogą powodować ogromne straty w płodach rolnych, zagrożenia w ruchu drogowym oraz zniszczenia na peryferiach miast (cmentarzach, ogrodach działkowych). Wiele leśnych zwierząt szukając pokarmu może zabłąkać się w takie miejsca. Widuje się zdezorientowane dziki, które ryją na trawnikach, sarny poszukujące pożywienia w ogrodach, lisy krążące wokół gospodarstw w poszukiwaniu myszy, ptasich jaj i piskląt, które są dla nich łatwym łupem. Zwierzęta takim zachowaniem z jednej strony budzą lęk wśród mieszkańców, z drugiej zaś zaciekawienie.

Poniżej kilka informacji o zwyczajach dzikich zwierząt oraz wskazówki, jak należy prawidłowo zachowywać się podczas przypadkowego kontaktu z nimi.

JEŻELI STANIESZ „OKO W OKO” Z DZIKIM ZWIERZĘCIEM PAMIĘTAJ:

– upewnij się, że nie odcinasz zwierzęciu jedynej drogi ucieczki (gdyby tak się stało zwierzę na pewno zaatakuje);
– nie wykonuj gwałtownych ruchów, zacznij się powoli wycofywać;
– nie patrz zwierzęciu w oczy (to w świecie zwierząt oznacza wyzwanie do walki);
– bądź spokojny i nie bój się (zwierzę wyczuwa strach);
– jeżeli zwierzę ruszy bądź ruszyło już do ataku masz dwie możliwości: walkę lub ucieczkę.

Zwierzęta atakują kiedy czują się zagrożone, wystarczy więc nie zbliżać się i nie próbować ich przestraszyć.

ZWIERZĘTA, KTÓRE DZIWNIE SIĘ ZACHOWUJĄ MOGĄ BYĆ CHORE!

Często zatroskani o los zwierząt podejmujemy działania udzielenia im pomocy. I tutaj bardzo ważne jest, że w żadnym wypadku nie należy zwierząt dotykać, przenosić, zabierać. Często człowiek podejmując takie działania nieświadomie skazuje zwierzęta na pewną śmierć, a siebie samego naraża na szereg licznych chorób odzwierzęcych, powodujących groźne i trudne do wyleczenia dolegliwości. Jedną z takich chorób może być niebezpieczna dla zwierząt i ludzi wścieklizna. Dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
1. Nie zabieraj do lasu psa i nie wypuszczaj go bez opieki poza ogrodzony teren własnej działki.
2. Jeśli zostałeś ugryziony – natychmiast zgłoś się do lekarza.

NIE WOLNO KARMIĆ DZIKICH ZWIERZĄT!

Dokarmianie, wyrzucanie resztek pokarmów do niezabezpieczonych śmietników zachęca dziki do penetrowania zabudowań. Pozostawione w skrzynkach płody rolne, obecność pędraków i drutowców w sadzie lub trawnikach także stanowią zachętę dla dzików.
Szczególną prośbę kierujemy do właścicieli działek rekreacyjnych, jak również osób chodzących Aleją Solidarności. Pozostawiane przy drodze resztki jedzenia oraz inne przysmaki jak: kukurydza, ziarna zbóż, ziemniaki i żołędzie zwabiają zwierzęta na teren pasa drogowego, powodując zagrożenie zarówno dla zwierząt jak i wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Należy wykaszać ugory, zwłaszcza przy zbiornikach i ciekach wodnych. Wysokie chwasty stanowią świetne schronienie – zazwyczaj to właśnie przez tereny ugorów dziki podchodzą do siedzib ludzkich.

UWAGA NA DZIKI!

Dziki przeważnie nie atakują bez ostrzeżenia. Gdy wejdziesz na ich teren, ustawią się w linię i zaczną wydawać charakterystyczny dźwięk w Twoim kierunku – to oznacza dla Ciebie ostrzeżenie.
Odyniec jest bardzo niebezpieczny tylko wtedy, gdy jest zraniony (np. podczas polowania).
Od końca marca do początku jesieni należy uważać na lochy pilnujące warchlaków – bywają bardzo niebezpieczne, przeczulone na punkcie bezpieczeństwa swoich małych.
Jeżeli zobaczysz pasiastego prosiaczka lub usłyszysz cienkie kwiczenie – lepiej się oddal! Locha z małymi wycofa się, jeśli tylko będzie miała gdzie.
Jeśli spotkasz dzika lub inne dzikie zwierzę w pobliżu zabudowań mieszkalnych i uznasz, że stanowi zagrożenie, podejrzanie się zachowuje – SPOKOJNIE SIĘ ODDAL I ZAWIADOM:

– przedstawicieli Koła Łowieckiego Diana w Bogatyni, tel. 660 725 062;

– przedstawicieli Koła Łowieckiego JENOT w Bogatyni, tel. 502 485 661;

– przedstawicieli Straży Miejskiej w Bogatyni, tel. 75 77 32 408;

– pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni tel. 75 77 25 380, 75 77 25 383 (w dni robocze od pn. 8.00-17.00, wt.- czw. 8.00-16.30, pt. 8.00-14.00);

– Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 75 77 25 200.

ZAPAMIĘTAJ!

Jeżeli w Twojej okolicy można spotkać dzikie zwierzęta jak dziki czy lisy:
– zachowaj odległość, nie podchodź i nie dotykaj nieznanych zwierząt;
– nie puszczaj psa bez smyczy; pamiętaj o szczepieniach;
– zadbaj o zabezpieczenie śmietnika i nie zostawiaj resztek pożywienia na zewnątrz.

Szanowni Mieszkańcy,
nie należy zapominać, że jako sprawcy ograniczania i modyfikowania przestrzeni życiowej dzikich zwierząt, mamy moralny obowiązek w relacjach z nimi uwzględniać, obok swoich potrzeb, również zwyczaje i potrzeby tych zwierząt.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni