POWIERZCHNIA GMINY:

13617 ha (136,17 km2)
 

LUDNOŚĆ:

  Liczba mieszkańców 31.12.2018 Liczba mieszkańców 31.12.2019 Liczba mieszkańców 31.12.2020
MIASTO 17348 16877 16556
GMINA 5509 5413 5335
ŁĄCZNIE 22857 22290 21891
 

SZKOLNICTWO:

Przedszkola 6
Oddziały przedszkolne przy szkołach 3
Szkoły podstawowe 7
Szkoły średnia 2
 

OBIEKTY SPORTOWE:

Stadiony 2
Boiska 3
Orliki 2
 

OBIEKTY KULTURY:

Domy kultury 2
Biblioteki 2
Świetlice miejskie i wiejskie 13
 

OCHRONA ZDROWIA:

Szpitale 2
Przychodnie lekarskie 3
Wiejskie ośrodki zdrowia 3