Sołectwa

W Gminie Bogatynia utworzonych zostało 12 sołectw.
Sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy, w których mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową Gminy.

Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa, a w szczególności :

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
b) Statutu Gminy i Miasta Gminy Bogatynia;
c) Statutu sołectwa

Organami jednostek pomocniczych – sołectw – są:

Zebrania Wiejskie – organy uchwałodawcze sołectw;
Sołtysi – organ wykonawczy sołectw;
Rady Sołeckie – organy wspomagające sołtysów w funkcjach wykonawczych.

Przewodniczącymi Rad Sołeckich są Sołtysi.

Sołectwa

BIAŁOPOLE

sołectwo

607 317 395

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ:

Ewa Chorągwicka
Sołtys / Przewodnicząca Rady Sołeckiej
adres: Białopole ul. Leśna 12/4, 59-921 Sieniawka
telefon: 607 317 395
e-mail: ewachoragwicka@vp.pl

 • Zbigniew Chorągwicki
 • Dariusz Stanisław Ociepka

BRATKÓW

sołectwo

502 539 892

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ:

Marian Nieradka
Sołtys / Przewodniczący Rady Sołeckiej
adres: Bratków 3/2 , 59-916 Bogatynia
telefon: 502 539 892
e-mail: mariannieradka@wp.pl

 • Jarosław Bihuniak
 • Kamila Wasiucionek
 • Robert Ludwik
 • Dariusz Szatkowski
 • Henryk Zawiślak
 • Krzysztof Cisło

DZIAŁOSZYN

sołectwo

512 313 817

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ:

Ryszard Włos
Sołtys / Przewodniczący Rady Sołeckiej
adres: Działoszyn 136, 59-916 Bogatynia 3
telefon: 512 313 817
e-mail: irena.wlos@gmail.com

 • Leszek Baran
 • Marek Kuźniewski
 • Damian Olczyk
 • Anna Łukjanowicz
 • Tadeusz Dudkowski
 • Dariusz Wilczek

JASNA GÓRA

sołectwo

510 101 826

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ:

Krzysztof Legeżyński
Sołtys / Przewodniczący Rady Sołeckiej
adres: ul. Górska 38, 59-921 Jasna Góra
telefon: 510 101 826
e-mail: krzysiek_legezynski@o2.pl

 • Andrzej Hołubowicz
 • Katarzyna Ciupko
 • Jan Żytko
 • Małgorzata Wójcicka-Milewska
 • Anna Stefaniak
 • Wiesław Mały

KOPACZÓW

sołectwo

734 489 430

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ:

Marzena Dobrowolska
Sołtys / Przewodnicząca Rady Sołeckiej
adres:
telefon: 734 489 430
e-mail: mdobrowolska2729@gmail.com

 • Zbigniew Brejwo
 • Halina Dobrowolska
 • Grzegorz Bednarek
 • Zdzisław Spich
 • Michał Kotik
 • Grażyna Pietrzak

KRZEWINA

sołectwo

782 164 806

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ:

Monika Listkiewicz
Sołtys / Przewodnicząca Rady Sołeckiej
adres: Krzewina 43, 59-916 Bogatynia
telefon: 782 164 806
e-mail: solectwokrzewina@gmail.com

 • Elżbieta Boryczewska
 • Dariusz Jurczyński
 • Dariusz Włosek
 • Monika Górecka
 • Sebastian Urbaniak

LUTOGNIEWICE

sołectwo

504 834 881

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ:

Barbara Arsan
Sołtys / Przewodnicząca Rady Sołeckiej
adres: Lutogniewice 49, 59-916 Bogatynia
telefon: 504 834 881
e-mail: arsan@gazeta.pl

 • Emilia Dziętło
 • Ewa Danielec
 • Marlena Wojciechowska
 • Przemysław Miśkiewicz
 • Katarzyna Wiśniewska
 • Piotr Warsocki

OPOLNO ZDRÓJ

sołectwo

506 048 209

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ:

Anna Wilczyńska
Sołtys / Przewodnicząca Rady Sołeckiej
adres: 59-921 Opolno Zdrój, ul. Kasztanowa 16
telefon: 506 048 209
e-mail: anonimus70@tlen.pl

 • Daniel Kiżuk
 • Wiktor Szumiło
 • Artur Duda
 • Przemysław Kiślak
 • Monika Kozłowska
 • Elżbieta Lipniak

POSADA

sołectwo

694 896 001

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ:

Daniel Krensel
Sołtys / Przewodniczący Rady Sołeckiej
adres: Posada 46, 59-916 Bogatynia
telefon: 694 896 001
e-mail: danielkrensel@op.pl

 • Agata Stachurska
 • Janusz Drozdowski
 • Mariusz Smolarek
 • Małgorzata Sojka
 • Anna Gęsicka

PORAJÓW

sołectwo

880 433 867

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ:

Mateusz Smosarski
Sołtys / Przewodniczący Rady Sołeckiej
adres: Porajów, ul. 59-921 Bogatynia
telefon: 880 433 867
e-mail: smosarek@ineria.pl

 • Anna Budzicz Malec
 • Joanna Sadowska
 • Bartosz Giza
 • Teofil Prokopowicz
 • Grzegorz Czerniakowski
 • Paulina Michalska

SIENIAWKA

sołectwo

501 170 325

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ:

Edyta Dziedzina
Sołtys / Przewodniczący Rady Sołeckiej
adres: ul. Piastowska 5, 59-921 Bogatynia
telefon: 501 170 325
e-mail: sieniawka2019@wp.pl

 • Mirosława Szulga
 • Zenon Pacyna
 • Piotr Pelc
 • Monika Słomiak
 • Robert Smosarski
 • Jan Jankowski

WYSZKÓW - WOLANÓW

sołectwo

601 077 063

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ:

Andrzej Dżulis
Sołtys / Przewodniczący Rady Sołeckiej
adres: Wyszków 59, 59-916 Bogatynia
telefon: 75 77 15 049, 601 077 063
e-mail: dzulisandrzej@interia.pl

 • Irmina Rohatyńska
 • Magdalena Motyka
 • Anna Wójcik
 • Marcin Wójcik
 • Barbara Wnuk
 • Tomasz Sobczyk