Radni Rady Miejskiej w Bogatyni
IX kadencja – lata 2024-2029

Rada Miejska

Edyta MAŁKIEWICZ

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara OTROCIUK

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Justyna GIERCZAK

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Mariusz ARENDARCZYK

Radny Rady Miejskiej

Marek DANKOWSKI

Radny Rady Miejskiej

Piotr KAWECKI

Radny Rady Miejskiej

Grzegorz KINA

Radny Rady Miejskiej

Przemysław KIŚLAK

Radny Rady Miejskiej

Grzegorz KRAWCZYK

Radny Rady Miejskiej

Michał KUBICA

Radny Rady Miejskiej

Kamil KWASEK

Radny Rady Miejskiej

Krzysztof MUSIELAK

Radny Rady Miejskiej

Hanna MUTLU

Radna Rady Miejskiej

Artur OLIASZ

Radny Rady Miejskiej

Agnieszka SALATA-NIEMIEC

Radna Rady Miejskiej

Artur SIENKIEWICZ

Radny Rady Miejskiej

Dariusz SZATKOWSKI

Radny Rady Miejskiej

Paweł SZCZOTKA

Radny Rady Miejskiej

Wiesław TRYPUĆ

Radny Rady Miejskiej

Jerzy WIŚNIEWSKI

Radny Rady Miejskiej

Dominik ZAWADA

Radny Rady Miejskiej