GODZINY PRACY KASY:

poniedziałek: 10:00-16:00 (z przerwą 12:00-12:30)

wtorek-piątek: 9:00-12:00


W kasie realizowane są transakcje GOTÓWKOWE oraz BEZGOTÓWKOWE (za pomocą kart płatniczych).


Poza godzinami pracy kasy wszystkie należne płatności z tytułu podatków, wniosków bądź opłat skarbowych przyjmowane będą bez prowizji w Oddziale Banku PKO BP (za okazaniem dowodu osobistego) w Bogatyni przy ul. Żołnierzy II Armii WP 1 lub przelewem na konto bankowe:

Odpady komunalne: 89 1020 2137 0000 9202 0149 0457

Podatki, opłaty skarbowe, czynsz i media za wynajem świetlic: 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908

Kaucje za wynajem świetlic: 21 1020 2137 0000 9902 0118 2005


RACHUNKI BANKOWE:

Wykaz rachunków bankowych urzędu <tutaj>