GODZINY PRACY KASY:

poniedziałek: 9.00-16.00
wtorek-czwartek: 9.00-14.00
piątek: 9.00-13.00

PRZERWA: 12.00-12.30

Płatności z tytułu podatków i wszelkiego rodzaju opłat przyjmowane będą również drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

1. RACHUNEK BIEŻĄCY GMINY

PKO BP SA Oddział w Bogatyni
49 1020 2137 0000 9202 0118 1650

– opłata udostępnienie danych osobowych
– opłata eksploatacyjna
– dochody i wydatki podległych jednostek
– należności z urzędów skarbowych, z Ministerstwa Finansów itp.

2. RACHUNEK POMOCNICZY DOCHODÓW UMiG BOGATYNIA

PKO BP SA Oddział w Bogatyni
05 1020 2137 0000 9302 0118 1908

– opłata skarbowa
– podatki i opłaty lokalne, czynsze, najmy, dzierżawy – opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
– opłata na koncesje za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką
– opłata za wpisy i zmiany w Ewidencji Działalności Gospodarczej, itp.

NUMERY NIP i REGON:

NIP GMINY BOGATYNIA: 615-18-10-987
REGON GMINY BOGATYNIA: 230-821-517

NIP URZĘDY MIASTA BOGATYNIA: 615-00-30-425
REGON URZĘDU MIASTA BOGATYNIA: 000-525-027

3. RACHUNEK DO OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DANE DO PRZELEWU:
Gmina Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

Numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat:
89 1020 2137 0000 9202 0149 0457
PKO Bank Polski I Oddział w Bogatyni

Właściciele nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych zobowiązani są do dokonywania wpłat za wywóz odpadów komunalnych do ostatniego dnia każdego miesiąca np. opłata za miesiąc lipiec powinna zostać dokonana najpóźniej do 31 lipca .

W tytule przelewu należy podać:

1. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub nazwa podmiotu
2. Adres nieruchomości zgodnie z danymi podanymi w deklaracji o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych
3. Nazwę miesiąca, za który dokonywana jest opłata