Uwaga, deratyzacja!

Bezpieczeństwo | Ochrona środowiska | Zdrowie |
Data publikacji: 14 listopada 2023

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi nadmiernej populacji szczurów w rejonie ulic: Głównej, Górskiej, Kościuszki, Al. Żytawskiej oraz Biskupiej w terminie od 16.11.2023 r. do 23.11.2023 r. będzie przeprowadzona deratyzacja.

Działania takie nie przyniosą pożądanego efektu w ograniczeniu populacji gryzoni, bez podjęcia działań przez innych zarządców i posiadaczy terenów przyległych do terenów gminnych. Dlatego Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji, zgodnie z uchwałą nr XCVII/611/22 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia, na mocy której deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są: budynki wieloklatkowe podpiwniczone, lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych, obiekty handlowe branży spożywczej, magazyny żywności i płodów rolnych, gospodarstwa rolne i hodowlane, zakłady przetwórstwa żywności, szpitale, hotele, obiekty w których prowadzone jest zbiorowe żywienie, wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wieloklatkowej, wnętrza międzyblokowe oraz miejsca zbierania odpadów w zabudowie wieloklatkowej, obiekty w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, schroniska dla zwierząt.

Deratyzacja polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich obiektach bez względu na to czy bytują tam szczury. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na zarządcach, administratorach oraz właścicielach ww. obiektów.

Najnowsze aktualności

Bogatynia – 24 lipca...

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej G...

Kategoria: Energetyka, Komunikaty,

19 lipca 2024
Czytaj więcej

Granty...

Trwa VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla ...

Kategoria: Granty,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr:...

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody St...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 67 – Bur...

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 66 – Upa...

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1 Obsza...

Kategoria: Ostrzeżenia,

15 lipca 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności