Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Pomoc społeczna | Rodzina |
Data publikacji: 25 marca 2024

Szanowni Rodzice!
Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom oraz wsłuchując się w głosy Rodziców i Opiekunów jest nam niezmiernie miło poinformować, iż od najbliższej środy tj. 27 marca 2024 roku rusza w Bogatyni „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Zapraszamy do zapisu – lista miejsc jest ograniczona.

Będzie to program spotkań dla rodziców dzieci w każdym wieku, których celem jest budowanie zdrowych, konstruktywnych relacji z dziećmi i młodzieżą, poprzez rozwijanie umiejętności wychowawczych.

Program będzie miał formę warsztatową, tak aby uczestnicy mogli jak najwięcej doświadczać oraz ćwiczyć nabyte umiejętności. W ramach projektu odbędzie się cykl dziesięciu spotkań, raz w tygodniu, w środy w godz. 17:00-20:00. Wszystkie zajęcia będą bezpłatne i odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 4 w Bogatyni przy ulicy Chopina 15, w sali Fundacji „Nasze Dzieci”.

Certyfikowany program warsztatów opracowany został na podstawie książki: Faber Adele, Mazlish Elaine – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Zajęcia prowadzić będzie dwóch certyfikowanych realizatorów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Program warsztatów oparty jest na dialogu i budowaniu autentycznych relacji z dziećmi. Jest ogólnopolskim programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Posiada rekomendację Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W trakcie zajęć rodzice nabędą i doskonalą umiejętności:

– Rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach

– Stawiania jasnych granic i wymagań

– Zachęcania dzieci do współpracy

– Wspierania samodzielności dzieci

– Rozwiązywania problemów i konfliktów

– Uczenia dzieci samodyscypliny

– Uwalniania od grania ról i niekorzystnego etykietowania

– Wzmacniania ich poczucia własnej wartości

Pierwsze spotkanie 27 marca 2024 roku o godz. 17:00.

Dodatkowe informacje pod numerami:
75 77 72 444 oraz 75 77 72 443.

Jesteśmy przekonani, że lepsze porozumiewanie się, budowanie przyjaznego klimatu i dialogu, ale przede wszystkim chęć rozwoju i wzrost kompetencji będą małymi krokami do jeszcze pełniejszej relacji z dzieckiem, dającymi zadowolenie i radość z bycia razem! Pamiętajmy, że Rodzice uczą się swojej roli przez całe życie.

Dlatego mamy nadzieję, że również i ta inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Zapraszamy!

Najnowsze aktualności

Bogatynia – 24 lipca...

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej G...

Kategoria: Energetyka, Komunikaty,

19 lipca 2024
Czytaj więcej

Granty...

Trwa VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla ...

Kategoria: Granty,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr:...

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody St...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 67 – Bur...

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 66 – Upa...

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1 Obsza...

Kategoria: Ostrzeżenia,

15 lipca 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności