Przekazanie placu budowy

Inwestycje |
Data publikacji: 21 listopada 2023

W dniu 21 listopada 2023 r. został przekazany plac budowy inwestycji pn. „Odbudowa Alei Żytawskiej w Bogatyni – II etap”. Rozpoczyna się realizacja zadania, które zmieni wizualne ten obszar naszego miasta.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli: przedstawiciele Wykonawcy, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz, pracownicy pionu inwestycji Urzędu Miasta i Gminy.

W ramach tego zadania inwestycyjnego zrealizowane zostaną prace polegające na wykonaniu nawierzchni drogi z kostki kamiennej granitowej, nawierzchni chodników oraz dojść z kostki i płyt kamiennych granitowych. Wybudowane zostanie również nowe oświetlenie uliczne. W celu odprowadzania wód opadowych z nawierzchni, oprócz spadków poprzecznych i podłużnych, powstaną dodatkowo ścieki z kostki kamiennej, które odprowadzą wody opadowe do kanalizacji deszczowej. Wybudowane zostaną także przelewy burzowe z sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej, zostaną wykonane nasadzenia zieleni oraz zamontowane elementy małej architektury. Przebudowany zostanie również fragment ściany oporowej na rzece Miedzianka oraz wyremontowany będzie pobliski szalet miejski.

Drugi etap odbudowy Alei Żytawskiej realizowany jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Najnowsze aktualności

Szukasz kreatywnego i zrównow...

Podaruj namiastkę Zoo Görlitz, wręczając ...

Kategoria: Okolicznościowe, Zagranica,

7 grudnia 2023
Czytaj więcej

Mikołajki Na Sportowo Dla Os...

W sobotę 2 grudnia, w Szkole Podstawowej nr ...

Kategoria: Integracja, Sport i rekreacja,

7 grudnia 2023
Czytaj więcej

Programy grantowe...

"Kreatywna Europa" Program "Kreatywna Euro...

Kategoria: Granty, Kultura, NGO, Społeczeństwo, Współpraca transgraniczna,

6 grudnia 2023
Czytaj więcej

PFRON – Program wyrówny...

Ruszyła kolejna edycja "Programu wyrównywan...

Kategoria: Granty, NGO, Pomoc społeczna,

5 grudnia 2023
Czytaj więcej

„Mini Playback Show̶...

W środę, 29 listopada 2023 r. o godzinie 16...

Kategoria: Kultura,

5 grudnia 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności