Przekazanie placu budowy

Inwestycje |
Data publikacji: 21 listopada 2023

W dniu 21 listopada 2023 r. został przekazany plac budowy inwestycji pn. „Odbudowa Alei Żytawskiej w Bogatyni – II etap”. Rozpoczyna się realizacja zadania, które zmieni wizualne ten obszar naszego miasta.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli: przedstawiciele Wykonawcy, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz, pracownicy pionu inwestycji Urzędu Miasta i Gminy.

W ramach tego zadania inwestycyjnego zrealizowane zostaną prace polegające na wykonaniu nawierzchni drogi z kostki kamiennej granitowej, nawierzchni chodników oraz dojść z kostki i płyt kamiennych granitowych. Wybudowane zostanie również nowe oświetlenie uliczne. W celu odprowadzania wód opadowych z nawierzchni, oprócz spadków poprzecznych i podłużnych, powstaną dodatkowo ścieki z kostki kamiennej, które odprowadzą wody opadowe do kanalizacji deszczowej. Wybudowane zostaną także przelewy burzowe z sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej, zostaną wykonane nasadzenia zieleni oraz zamontowane elementy małej architektury. Przebudowany zostanie również fragment ściany oporowej na rzece Miedzianka oraz wyremontowany będzie pobliski szalet miejski.

Drugi etap odbudowy Alei Żytawskiej realizowany jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Najnowsze aktualności

Bogatynia – 24 lipca...

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej G...

Kategoria: Energetyka, Komunikaty,

19 lipca 2024
Czytaj więcej

Granty...

Trwa VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla ...

Kategoria: Granty,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr:...

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody St...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 67 – Bur...

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 66 – Upa...

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1 Obsza...

Kategoria: Ostrzeżenia,

15 lipca 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności