Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

Oświata |
Data publikacji: 31 stycznia 2022

Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Bogatynia jest organem prowadzącym na rok szkolny 2022/2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom odpowiednio przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Najnowsze aktualności

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr:...

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody St...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Ostrzeżenia,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Apel Regionalnego Centrum Krwi...

Niepokojąco niskie stany w trzech grupach: O...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Zdrowie,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne projekt...

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza w...

Kategoria: Inwestycje,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Zabawy cyrkowe – między...

Dnia 16.05.2024 r. w ramach polsko–czeskieg...

Kategoria: Oświata, Współpraca transgraniczna,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Druga edycja „Pumptracku...

W minioną sobotę (18.05) odbyła się druga...

Kategoria: Kultura, Sport i rekreacja,

21 maja 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności