Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

Komunikaty | Sport i rekreacja |
Data publikacji: 25 stycznia 2022

Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, w formie wsparcia jego wykonania.

Działając na podstawie Uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bogatynia w związku § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu.
2. Zlecenie realizacji zadania wiąże się z udzieleniem dotacji na wsparcie jego realizacji.
3. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1.

§ 2. Termin składania ofert upływa w dniu 25 lutego 2022 roku, o godz. 14:00.

§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej treści:
1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia – www.bip.bogatynia.pl.
2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia – www.bogatynia.pl.
3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania:

1. ZARZĄDZENIE NR 24/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, w formie wsparcia jego wykonania
zarządzenie 24_2022

2. Ogłoszenie stanowiące załącznik do ww. zarządzenia
ogłoszenie o konkursie

3. Formularz oferty realizacji zadania
oferta


Dodatkowa informacja:
Załączniki, tj. ogłoszenie o konkursie oraz formularz oferty realizacji zadania publicznego zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) w zakładce „Otwarte konkursy ofert”.

Najnowsze aktualności

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr:...

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody St...

Kategoria:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/Bogatynia - Template/templates/modules/top-news-sidebar.php on line 49

20 maja 2022
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 32 – Bur...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

20 maja 2022
Czytaj więcej

Wyzwania i nowe perspektywy...

(19.05) Burmistrz Wojciech Dobrołowicz, wsp...

Kategoria: Samorząd,

19 maja 2022
Czytaj więcej

XI Tydzień Świadomości Czer...

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do r...

Kategoria: Profilaktyka, Zdrowie,

19 maja 2022
Czytaj więcej

Wydawanie żywności...

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsp...

Kategoria: dla Ukrainy,

18 maja 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności