Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy

Najważniejsze wiadomości | Samorząd |
Data publikacji: 17 lutego 2022

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu „Strategia Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027”

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwałą nr L/333/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027” oraz w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców gminy Bogatynia oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na FORMULARZU w terminie od 21 lutego 2022 r. do 28 marca 2022 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

Formularz zgłoszenia opinii należy:

1. przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),

2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,

3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: michal.andrzejewski@bogatynia.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027” odbędzie się w formule spotkania online w dniu 2 marca 2022 roku o godz. 15:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 28 lutego 2022 roku klikając w poniższy link:

https://forms.gle/sXBZP9MfuDEKcZc26

Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Projekt Strategii wraz z formularze zgłaszania opinii można również uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Osoba do kontaktów:
Michał Andrzejewski
tel. 75 77 25 371
e-mail: michal.andrzejewski@bogatynia.pl

Najnowsze aktualności

Szukasz kreatywnego i zrównow...

Podaruj namiastkę Zoo Görlitz, wręczając ...

Kategoria: Okolicznościowe, Zagranica,

7 grudnia 2023
Czytaj więcej

Mikołajki Na Sportowo Dla Os...

W sobotę 2 grudnia, w Szkole Podstawowej nr ...

Kategoria: Integracja, Sport i rekreacja,

7 grudnia 2023
Czytaj więcej

Programy grantowe...

"Kreatywna Europa" Program "Kreatywna Euro...

Kategoria: Granty, Kultura, NGO, Społeczeństwo, Współpraca transgraniczna,

6 grudnia 2023
Czytaj więcej

PFRON – Program wyrówny...

Ruszyła kolejna edycja "Programu wyrównywan...

Kategoria: Granty, NGO, Pomoc społeczna,

5 grudnia 2023
Czytaj więcej

„Mini Playback Show̶...

W środę, 29 listopada 2023 r. o godzinie 16...

Kategoria: Kultura,

5 grudnia 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności