Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Komunikaty | Polecane |
Data publikacji: 10 listopada 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Gmina Bogatynia przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Zakupu preferencyjnego dokonać może osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

1. Proponowany asortyment to groszek oraz orzech (węgiel nie będzie workowany);

2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego:
– do 1500 kg do 31 grudnia 2022 r.
– do 1500 kg od 1 stycznia 2023 r.

3. Gmina sprzedaje paliwo stałe – węgiel kamienny w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;

4. Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.

Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Bogatynia zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski można złożyć:
– za pomocą Platformy ePUAP
– osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni (pokój nr 5) w godzinach pracy Urzędu.

Wzór wniosku dostępny jest w wersji elektronicznej, w załączniku pod tekstem lub w wersji papierowej, w Kancelarii Urzędu Miasta Gminy w Bogatyni (pokój nr 5).

Wniosek o zakup składa się osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.
Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty (w kasie Urzędu lub na wskazane konto Gminy). Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma informację w zakresie odbioru węgla we wskazanym punkcie na terenie Gminy Bogatynia.

UWAGA!

– Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni nie pokrywa kosztów transportu zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy do gospodarstwa domowego.

– Rodzaj i jakość węgla będzie zależna od jego dostępności u podmiotów wprowadzających paliwo stałe do obrotu.

– Złożenie wniosku jest wiążące do zakupu paliwa stałego w przypadku jego dostępności.

– Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności zgłoszeń.

Zapotrzebowanie na zakup węgla w 2022 r. należy składać w terminie do 18.11.2022 r.

Więcej informacji na ten temat udzielają pracownicy Wydziału Organizacyjno-Prawnego, pod numerami telefonów:
75 77 25 165,
75 77 25 168,
75 77 25 170.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-przez-samorzady–pytania-i-odpowiedzi

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie prewencyjnym paliwa stałego da gospodarstwa domowego

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego

Do pobrania:
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Najnowsze aktualności

Szukasz kreatywnego i zrównow...

Podaruj namiastkę Zoo Görlitz, wręczając ...

Kategoria: Okolicznościowe, Zagranica,

7 grudnia 2023
Czytaj więcej

Mikołajki Na Sportowo Dla Os...

W sobotę 2 grudnia, w Szkole Podstawowej nr ...

Kategoria: Integracja, Sport i rekreacja,

7 grudnia 2023
Czytaj więcej

Programy grantowe...

"Kreatywna Europa" Program "Kreatywna Euro...

Kategoria: Granty, Kultura, NGO, Społeczeństwo, Współpraca transgraniczna,

6 grudnia 2023
Czytaj więcej

PFRON – Program wyrówny...

Ruszyła kolejna edycja "Programu wyrównywan...

Kategoria: Granty, NGO, Pomoc społeczna,

5 grudnia 2023
Czytaj więcej

„Mini Playback Show̶...

W środę, 29 listopada 2023 r. o godzinie 16...

Kategoria: Kultura,

5 grudnia 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności