Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bogatyni

Miasto | Zdrowie |
Data publikacji: 11 stycznia 2024

Od stycznia tego roku funkcjonuje w Bogatyni Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Jest to zakład stacjonarny udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób chorych, starszych i niepełnosprawnych nie wymagających hospitalizacji. Zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu ich zdrowia. W zakładzie tym pacjent może przebywać czasowo – o ile nie przestaje spełniać warunków wymaganych przez NFZ.

Celem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności (np. po udarach, wylewach lub w chorobie zwyrodnieniowej stawów) oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają systematycznego nadzoru lekarskiego, i całodobowej profesjonalnej pielęgnacji oraz rehabilitacji.

WARUNKI PRZYJĘCIA PACJENTA DO ZOL

Do ZOL może zostać przyjęty pacjent wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych,
z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie według zmodyfikowanej skali Barthel (według karty kwalifikacji) uzyskał od 0 do 40 punktów. Oceny tej dokonuje się dwa razy – wraz ze składanym wnioskiem oraz w dniu przyjęcia do zakładu.

FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Koszty leczenia i rehabilitacji ubezpieczonych pacjentów pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, a koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa pacjent w wysokości 70% otrzymywanego świadczenia – renty czy emerytury, zasiłku z Ośrodka Pomocy Społecznej bądź też wynagrodzenia.

Więcej informacji na stronie SP ZOZ

Najnowsze aktualności

Zjazd byłych mieszkańców Wi...

W sobotę (25.05) odbył się XIV Zjazd Miesz...

Kategoria: Gmina, Historia, Społeczeństwo,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Program grantowy dla Kół Gos...

Program wspiera działania w zakresie edukacj...

Kategoria: Ekologia, Granty, Stowarzyszenia,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Rowerem do domów przysłupowy...

Stowarzyszenie „Bog-Tur”, postanowiło w...

Kategoria: Domy przysłupowe, Kultura, Stowarzyszenia, Turystyka,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Dzień Otwartych Domów Przys...

26 maja otworzyły się dla zwiedzających za...

Kategoria: Domy przysłupowe, Kultura, Stowarzyszenia, Turystyka,

27 maja 2024
Czytaj więcej

Dzień matki i ojca w Górnicz...

W środę (22.05) Górniczy Klub Seniora w Bo...

Kategoria: Okolicznościowe, Stowarzyszenia,

24 maja 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności