Spotkanie z sołtysami i nowy regulamin

Gmina | Samorząd |
Data publikacji: 3 sierpnia 2021

Burmistrz Wojciech Dobrołowicz spotkał się w urzędzie z sołtysami z naszej gminy. Rozmawiano głównie o funduszu sołeckim na rok 2022, w tym o nowym regulaminie określającym zasady realizacji zadań, ale także o istotnych dla mieszkańców wsi sprawach bieżących.

Burmistrz przekazał gospodarzom wsi informacje o ustawowo określonej wysokości środków z funduszu sołeckiego przypadającej na dane sołectwo, formularze wniosku i wzory stosownych dokumentów stanowiących jego załączniki. Wojciech Dobrołowicz zadeklarował również chęć uczestnictwa w zebraniach wiejskich.

Warunkiem przyznania środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo do burmistrza kompletnego, prawidłowo i rzetelnie wypełnionego wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, aby środki funduszu mogły być przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku sołectwa, muszą być spełnione obligatoryjnie trzy warunki:
– zgłoszone zadanie musi być zadaniem własnym gminy;
– zadanie musi sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców;
– zadanie musi być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Najnowsze aktualności

Informacja Ministerstwa Rozwoj...

"Szanowni Państwo, z uwagi na obecne wydarz...

Kategoria: Ekologia, Energetyka, Komunikaty, Ochrona środowiska, Polecane,

12 sierpnia 2022
Czytaj więcej

„Senioralia”...

Fundacja „Nasza Fundacja” wraz z Zarząde...

Kategoria: Kultura, NGO, Stowarzyszenia,

10 sierpnia 2022
Czytaj więcej

Webinarium dla seniorów nt. z...

Publikujemy zaproszenie Urzędu Komisji Nadzo...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Komunikaty, Polecane,

10 sierpnia 2022
Czytaj więcej

Wydarzenie Historyczne Roku 20...

Trwa internetowe głosowanie na Wydarzenie Hi...

Kategoria: Historia, Kultura, Oświata,

10 sierpnia 2022
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne...

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dot...

Kategoria: Gmina, Komunikaty, Miasto, Polecane,

9 sierpnia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności