Spotkanie z sołtysami i nowy regulamin

Gmina | Samorząd |
Data publikacji: 3 sierpnia 2021

Burmistrz Wojciech Dobrołowicz spotkał się w urzędzie z sołtysami z naszej gminy. Rozmawiano głównie o funduszu sołeckim na rok 2022, w tym o nowym regulaminie określającym zasady realizacji zadań, ale także o istotnych dla mieszkańców wsi sprawach bieżących.

Burmistrz przekazał gospodarzom wsi informacje o ustawowo określonej wysokości środków z funduszu sołeckiego przypadającej na dane sołectwo, formularze wniosku i wzory stosownych dokumentów stanowiących jego załączniki. Wojciech Dobrołowicz zadeklarował również chęć uczestnictwa w zebraniach wiejskich.

Warunkiem przyznania środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo do burmistrza kompletnego, prawidłowo i rzetelnie wypełnionego wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, aby środki funduszu mogły być przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku sołectwa, muszą być spełnione obligatoryjnie trzy warunki:
– zgłoszone zadanie musi być zadaniem własnym gminy;
– zadanie musi sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców;
– zadanie musi być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Najnowsze aktualności

Nowe działania rządu w odpow...

Ogólnodostępne i bezpłatne testy pod kąte...

Kategoria: Covid-19, Zdrowie,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Informacja Przewodniczącego R...

Dotyczy Regulaminu korzystania z cmentarzy ko...

Kategoria: Komunikaty, Samorząd,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Rajd pieszy „Policz się...

22 stycznia grupa 15 członków Sekcji Turyst...

Kategoria: Sport i rekreacja, Turystyka,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Prosimy o ograniczenie wizyt w...

Drodzy mieszkańcy! Ze względu na pogarszaj...

Kategoria: Covid-19, Urząd,

21 stycznia 2022
Czytaj więcej

Zasady postępowania z przeter...

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Kom...

Kategoria: Ochrona środowiska,

21 stycznia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności