Spotkanie w sprawie KWB Turów i sprawiedliwej transformacji

Gmina | Polecane | Samorząd | Społeczeństwo |
Data publikacji: 8 marca 2021

(5.03) Z inicjatywy pełniącego funkcję Burmistrza MiG Bogatynia Wojciecha Dobrołowicza, odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem WD Grzegorzem Macko oraz związkami zawodowymi Kopalni i Elektrowni, w sprawie wsparcia dla KWB Turów i starań o ujęcie naszego zagłębia w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

W związku ze złożeniem przez Republikę Czeską do Trybunału Sprawiedliwości UE pozwu przeciwko Polsce w sprawie KWB Turów, zawierającego również wezwanie do wstrzymania wydobycia węgla w kopalni do czasu wydania orzeczenia przez sąd, Wojciech Dobrołowicz zorganizował spotkanie w celu opracowania ze stroną społeczną PGE GIEK SA Oddz. Kopalnia i Elektrownia Turów, wspólnego stanowiska w tej sprawie. Lokalny punkt widzenia, jako głos  najbardziej zainteresowanych tematem osób i instytucji, zostanie przekazany władzom krajowym i europejskim.

Uczestnicy rozmów wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec działań strony czeskiej i niemieckiej i wysuwanych wobec kopalni zarzutów, opowiadając się za eksploatacją węgla do wyczerpania złoża, ponieważ czas ten jest niezbędny do właściwego przygotowania naszego regionu do zmiany profilu gospodarczego i zapobiegnięcia tym samym negatywnym, społecznym i ekonomicznym skutkom transformacji. W tym celu konieczne jest ujęciem powiatu zgorzeleckiego w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, o co konsekwentnie zabiega Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Jak podkreślił wicemarszałek Grzegorz Macko, który podczas spotkania zaprezentował założenia tego mechanizmu wsparcia i działania urzędu marszałkowskiego, Transformacja energetyczna musi odbywać się w sposób sprawiedliwy, a przede wszystkim z myślą o człowieku. Nie można jej przeprowadzić w sposób, który zagrozi nie tylko naszemu bezpieczeństwu energetycznemu, ale również spowoduje załamanie lokalnej gospodarki.

Najnowsze aktualności

VII Dolnośląski Kongres Obyw...

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarząd...

Kategoria: NGO, Społeczeństwo, Stowarzyszenia,

7 października 2022
Czytaj więcej

Pasowanie pierwszoklasistów w...

7 października br. osiemdziesięcioro ośmio...

Kategoria: Oświata,

7 października 2022
Czytaj więcej

Pożegnanie lata w „Insu...

(6.10) Tradycyjnie, jak co roku, członkowie ...

Kategoria: NGO, Stowarzyszenia,

7 października 2022
Czytaj więcej

Pomoc UE dla hodowców zwierz...

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w rama...

Kategoria: Granty, Rolnictwo,

6 października 2022
Czytaj więcej

Program grantowy „Sąsie...

Firma Netto Polska uruchomiła program granto...

Kategoria: Granty, NGO, Stowarzyszenia,

6 października 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności