Sesja Rady Miejskiej – 26 września

Komunikaty | Samorząd |
Data publikacji: 19 września 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z działalności oraz realizacji uchwał za I półrocze 2022 roku Rady Miejskiej w Bogatyni.
5. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2022 roku.
6. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
7. Podjęcie uchwał:

7.1. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 598.2022/
7.2. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/291/12 z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bogatynia /projekt nr 606.2022/
7.3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bogatynia na lata 2022-2026 /projekt nr 607.2022/
7.4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/108/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 608.2022/
7.5. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 609.2022/
7.6. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz INVEST PV 6 Sp. z.o.o. /projekt nr 610.2022/
7.7. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy /projekt nr 611.2022/

8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Najnowsze aktualności

Odwiedziny uczniów ze Szkoły...

Dzisiaj (05.06) bogatyński Urząd Miasta i G...

Kategoria: Oświata, Urząd,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

„Poznaj Polskę” – k...

17.05 uczniowie klas 4-8 ze Szkoły Podstawow...

Kategoria: Oświata, Turystyka,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Pikniki z okazji święta dzie...

W piątek (2.06) Dzień Dziecka obchodziły d...

Kategoria: Gmina, Okolicznościowe,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Podpisanie umowy na dofinansow...

2 czerwca br, na terenie Elektrowni Turów zo...

Kategoria: Ekologia, Energetyka, Inwestycje,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Wyróżnienia dla uczennic z D...

W piątek (2.06) trzy uczennice Szkoły Podst...

Kategoria: Oświata,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności