Sesja Rady Miejskiej – 10 sierpnia

Komunikaty | Samorząd |
Data publikacji: 3 sierpnia 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1. ustalenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Bogatynia w roku szkolnym 2022/2023 /projekt nr 588.2022/,

3.2. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku /projekt nr 590.2022/,

3.3. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia /projekt nr 592.2022/,

3.4. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku /projekt nr 593.2022/,

3.5. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za rok 2021 /projekt nr 594.2022/,

3.6. aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej z elementami planu elektromobliności miejskiej dla Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2021-2027” /projekt nr 595.2022/,

3.7. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów dzierżawy /projekt nr 596.2022/,

3.8. w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość, brak decyzji, brak odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 597.2022/.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Najnowsze aktualności

OSTRZEŻENIE Nr 54 – Upa...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 sierpnia 2022
Czytaj więcej

Dzień Energetyka 2022...

Z okazji Dnia Energetyka składam wyrazy uzna...

Kategoria: Energetyka, Okolicznościowe,

14 sierpnia 2022
Czytaj więcej

Informacja Ministerstwa Rozwoj...

"Szanowni Państwo, z uwagi na obecne wydarz...

Kategoria: Ekologia, Energetyka, Komunikaty, Ochrona środowiska, Polecane,

12 sierpnia 2022
Czytaj więcej

„Senioralia”...

Fundacja „Nasza Fundacja” wraz z Zarząde...

Kategoria: Kultura, NGO, Stowarzyszenia,

10 sierpnia 2022
Czytaj więcej

Webinarium dla seniorów nt. z...

Publikujemy zaproszenie Urzędu Komisji Nadzo...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Komunikaty, Polecane,

10 sierpnia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności