Poszerzamy współpracę przygraniczną

Współpraca transgraniczna |
Data publikacji: 21 kwietnia 2022

20 kwietnia br. we Frýdlancie odbyło się spotkanie przedstawicieli gminy Bogatynia z władzami czeskich gmin przygranicznych.

Celem pierwszego, od wielu lat spotkania, było nawiązanie transgranicznej współpracy z naszymi najbliższymi sąsiadami w Republice Czeskiej. Gminę Bogatynia reprezentował burmistrz Wojciech Dobrołowicz wraz z naczelnikiem i pracownikami Wydziału Inwestycji – Aleksandrą Kołodyńską-Wojciechowską, Joanną Zając i Michałem Andrzejewskim, a także Anną Hanušová. Ze strony czeskiej w spotkaniu udział wzięli starostowie: Frýdlantu – Dan Ramzer, Heřmanic – Vladimir Stribrný, Dĕtřichova – Martina Kohoutová oraz Kunratic – Milan Gőtz.

Podczas rozmów obie strony wyraziły nadzieję na rozpoczęcie długofalowej współpracy transgranicznej, której dotychczasowy brak zgodnie uznano za stratę dla samorządów i lokalnych społeczności. Przedstawiciele Bogatyni oraz czeskich gmin zaprezentowali najważniejsze projekty i zamierzenia inwestycyjne, które zostaną zrealizowane w najbliższych latach i dla powodzenia których współpraca transgraniczna może mieć kluczowe znaczenie. Projekty te dotyczyły m.in. połączeń drogowych i rozwoju sieci tras rowerowych. Poruszono również temat przyszłej współpracy w zakresie wspólnych projektów w dziedzinie turystyki, komunikacji transgranicznej, zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej, a także działań w zakresie kultury, sportu, czy też współpracy organizacji społecznych. Rozpoczynająca się nowa perspektywa finansowa UE, jak również powstający Fundusz Małych Projektów „Turów” będzie okazją do realizowania wspólnych zamierzeń wzmacniających transgraniczne kontakty społeczności lokalnych i efektywną współpracę władz w celu podniesienia jakości życia na styku granic.

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie Powiatowego Urzęd...

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o prz...

Kategoria: Komunikaty, Praca,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Program „Dostępne Miesz...

To program skierowany do osób z niepełnospr...

Kategoria: Pomoc społeczna,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Ruszyła akcja „Paczuszka dl...

Z inicjatywy burmistrza Wojciecha Dobrołowic...

Kategoria: Pomoc społeczna, Rodzina,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Informacja Terenowego Punktu P...

Terenowy Punkt Paszportowy w Bogatyni uprzejm...

Kategoria: Komunikaty,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Pierwszy medal na Mistrzostwac...

Tegoroczne Mistrzostwa Polski Seniorów w Tae...

Kategoria: Sport i rekreacja,

29 listopada 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności