Ogłoszenie Burmistrza

Ogłoszenia publiczne |
Data publikacji: 9 lutego 2024

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załączniki do pobrania:

1. ZARZĄDZENIE NR 37/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 37/2024

2. Ogłoszenie stanowiące załącznik do ww. zarządzenia.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

Dodatkowa informacja: Pozostałe załączniki, tj. ogłoszenie o konkursie oraz formularz oferty realizacji zadania publicznego zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) w zakładce „Otwarte konkursy ofert”. Link

 

Najnowsze aktualności

Bogatynia – 24 lipca...

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej G...

Kategoria: Energetyka, Komunikaty,

19 lipca 2024
Czytaj więcej

Granty...

Trwa VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla ...

Kategoria: Granty,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr:...

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody St...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 67 – Bur...

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 66 – Upa...

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1 Obsza...

Kategoria: Ostrzeżenia,

15 lipca 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności