Obwieszczenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina | Miasto | Ochrona środowiska |
Data publikacji: 23 marca 2022

Obwieszczenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami planu elektromobilności miejskiej dla miasta i gminy Bogatynia wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji źródeł ciepła na lata 2021-2027

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zawiadamia o wyłożeniu do konsultacji społecznych na okres 14 dni projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami planu elektromobilności miejskiej dla miasta i gminy Bogatynia wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji źródeł ciepła na lata 2021-2027 tj. na okres od 22 marca do 4 kwietnia 2022 roku.

Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest <tutaj>.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi w przedmiotowej sprawie na załączonym formularzu zgłoszenia uwag:

– w formie pisemnej na adres Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. 1 go Maja 29, 59-920 Bogatynia, z dopiskiem „konsultacje społeczne – PGN„.

– ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. 1 go Maja 29, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek godz. 7.30-17.00, wtorek, środa, czwartek godz. 7.30-15.30, piątek godz. 7:30-14.00.

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres ochrona.srodowiska@bogatynia.pl z dopiskiem „konsultacje społeczne – PGN„.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Formularz wniosku <tutaj>

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.

Najnowsze aktualności

Konkurs fotograficzny „S...

Rozpoczął się upragniony okres wakacyjny. ...

Kategoria: Ekologia, Ochrona środowiska,

6 lipca 2022
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 1802022 Burmis...

Zarządzenie Nr 180/2022 Burmistrza Miasta i ...

Kategoria: Oświata, Samorząd,

6 lipca 2022
Czytaj więcej

Przedłużenie obowiązywania ...

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządz...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Komunikaty, Ostrzeżenia,

5 lipca 2022
Czytaj więcej

Absolutorium dla burmistrza Bo...

5 lipca br. Rada Miejska w Bogatyni jednogło...

Kategoria: Samorząd,

5 lipca 2022
Czytaj więcej

Maturzysto, staraj się o styp...

Rusza nabór wniosków o rekomendacje do styp...

Kategoria: Oświata,

4 lipca 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności