Obwieszczenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina | Miasto | Ochrona środowiska |
Data publikacji: 23 marca 2022

Obwieszczenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami planu elektromobilności miejskiej dla miasta i gminy Bogatynia wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji źródeł ciepła na lata 2021-2027

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zawiadamia o wyłożeniu do konsultacji społecznych na okres 14 dni projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami planu elektromobilności miejskiej dla miasta i gminy Bogatynia wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji źródeł ciepła na lata 2021-2027 tj. na okres od 22 marca do 4 kwietnia 2022 roku.

Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest <tutaj>.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi w przedmiotowej sprawie na załączonym formularzu zgłoszenia uwag:

– w formie pisemnej na adres Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. 1 go Maja 29, 59-920 Bogatynia, z dopiskiem „konsultacje społeczne – PGN„.

– ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. 1 go Maja 29, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek godz. 7.30-17.00, wtorek, środa, czwartek godz. 7.30-15.30, piątek godz. 7:30-14.00.

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres ochrona.srodowiska@bogatynia.pl z dopiskiem „konsultacje społeczne – PGN„.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Formularz wniosku <tutaj>

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.

Najnowsze aktualności

Odwiedziny uczniów ze Szkoły...

Dzisiaj (05.06) bogatyński Urząd Miasta i G...

Kategoria: Oświata, Urząd,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

„Poznaj Polskę” – k...

17.05 uczniowie klas 4-8 ze Szkoły Podstawow...

Kategoria: Oświata, Turystyka,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Pikniki z okazji święta dzie...

W piątek (2.06) Dzień Dziecka obchodziły d...

Kategoria: Gmina, Okolicznościowe,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Podpisanie umowy na dofinansow...

2 czerwca br, na terenie Elektrowni Turów zo...

Kategoria: Ekologia, Energetyka, Inwestycje,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Wyróżnienia dla uczennic z D...

W piątek (2.06) trzy uczennice Szkoły Podst...

Kategoria: Oświata,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności