Nie spalaj odpadów – szanuj zdrowie swoje i sąsiadów

Bezpieczeństwo | Ochrona środowiska | Zdrowie |
Data publikacji: 15 października 2021

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym Urząd Miasta i Gminy Bogatynia przypomina o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE PALENIA ŚMIECI w paleniskach domowych. Spalanie odpadów w piecach oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Pamiętajmy – domowy piec czy też kominek to nie domowa spalarnia odpadów.

Chcesz pozbyć się odpadów zrób to zgodnie z przepisami: posegreguj i wrzuć do odpowiedniego pojemnika. Będziesz miał pewność, że odpad zostanie odpowiednio zagospodarowany a powietrze będzie wolne od dymu.

NIE WIESZ GDZIE WYRZUCIĆ DANY ODPAD – SPRAWDŹ
NIE WRZUCAJ DO PIECA – NIE TRUJ SIEBIE I INNYCH

Informacji dotyczących prawidłowej segregacji można zasięgnąć w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pod nr. tel. 75 77 25 380-387, w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. pod nr. tel. 75 77 32 oraz na stronie internetowej bogatynia.pl w zakładce „Środowisko”.

Prawo jasno określa, czego nie wolno spalać w domowych piecach, kotłowniach i na wolnym powietrzu: plastikowych pojemników i butelek po napojach, plastikowych toreb i innych przedmiotów z tworzyw sztucznych, zużytych opon i innych odpadów z gumy, elementów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów, papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Podczas spalania odpadów emitowane są do powietrza szkodliwe substancje:
– pyły zawieszone, które odkładają się w płucach,
– tlenek węgla – trujący dla ludzi i zwierząt,
– tlenek azotu – powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc,
– benzo-a-piren – mogący powodować raka,
– dym zawiera także dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami.

Szkodliwość tych substancji dla zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni, co uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem z kolei jest lokalny wzrost ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.
Zanieczyszczenie powietrza będące wynikiem spalania odpadów w piecach może powodować: astmę oskrzelową, alergie skórne, łzawienie oczu, bóle głowy, zapalenie błony śluzowej nosa, gardła a także mają wpływ na układ nerwowy.

Spalanie odpadów w piecu przyczynia się również do niszczenia przewodów kominowych poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy, co może stać się przyczyną pożaru budynku.
Tak więc pamiętajmy! Paląc w domowym piecu odpadami, szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom.

Pamiętajmy! Zgodnie z art. 155 i 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: ten kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Ponadto w sytuacji, gdy dochodzi do złamania przepisów przeciwpożarowych i spowodowania uciążliwości w wyniku palenia odpadów, można ukarać właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, gdyż jest on zobowiązany powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Ważne telefony:
Jeżeli są Państwo świadkami spalania odpadów, mogą państwo zgłosić ten fakt pod jeden z poniższych numerów:
1. Straż Miejska w Bogatyni – 75 77 32 408;
2. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Bogatyni – 75 77 25 380 do 387;
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 71 32 73 000 (tylko w przypadkach spalania odpadów przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą).

Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zaobserwowaniu palenia śmieci, podając dokładną lokalizację zdarzenia.

Najnowsze aktualności

I miejsce Kingi Orlińskiej w ...

Kinga Orlińska, uczennica klasy 5c Szkoły P...

Kategoria: Historia, Oświata,

6 grudnia 2021
Czytaj więcej

Barbórka 2021...

Z okazji Barbórki, całej Górniczej Braci T...

Kategoria: Polecane,

4 grudnia 2021
Czytaj więcej

Oświadczenie...

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że teza wygłosz...

Kategoria: Gmina, Komunikaty, Polecane, Praca,

3 grudnia 2021
Czytaj więcej

Mikołajkowa niespodzianka...

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech D...

Kategoria: Gmina,

3 grudnia 2021
Czytaj więcej

Świąteczna akcja dla PCPR...

3 grudnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Bogaty...

Kategoria: Gmina, Pomoc społeczna,

3 grudnia 2021
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności