Nabór wniosków o sfinansowanie usług umożliwiających nabycie lub zwiększenie kwalifikacji i umiejętności

Biznes | Praca |
Data publikacji: 30 stycznia 2023

Nabór wniosków o sfinansowanie usług umożliwiających nabycie lub zwiększenie kwalifikacji i umiejętności

I. Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne:

O szkolenie indywidualne mogą ubiegać się osoby, które uzasadnią potrzebę nabycia bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w przypadku:

– braku kwalifikacji zawodowych,
– konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
– utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie.

W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski osób bezrobotnych, które uzasadniając celowość udziału w szkoleniu wykażą szansę na podjęcie zatrudnienia (wskazane jest dołączenie do wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne deklaracji przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej) lub zadeklarują otworzenie działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia w terminie do 2 miesięcy po ukończeniu szkolenia.

II. Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego:

O przyznanie bonu szkoleniowego na sfinansowanie kosztów jednego lub kilku szkoleń w maksymalnej w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia może ubiegać się osoba bezrobotna, która:

– nie ukończyła 30 roku życia,
– złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
– uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia,
– została objęta indywidualnym planem działania, który zakłada możliwość przyznania bonu szkoleniowego.

UWAGA! W bieżącym roku nie będą finansowane w ramach szkoleń indywidualnych oraz bonów szkoleniowych:

– szkolenia z zakresu prawa jazdy kat. B,
– szkolenia z zakresu nauki języków obcych.

Dodatkowo w ramach szkoleń indywidualnych w przypadku kursów z zakresu prawa jazdy kategorii E/B, C, E/C, D oraz świadectw kwalifikacji na przewóz rzeczy/osób nie będą finansowane:

– koszty badań lekarskich i psychologicznych,
– koszty egzaminów państwowych przed komisją WORD, o których finansowanie można ubiegać się odrębnym wnioskiem o sfinansowanie kosztów egzaminów i licencji.

III. Nabór wniosków osób bezrobotnych lub poszukujących pracy o finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień lub tytułów zawodowych lub koszty uzyskania licencji – w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia.

IV. Nabór wniosków osób bezrobotnych lub poszukujących pracy o finansowanie kosztów studiów podyplomowych:

w wysokości do 100% kwoty opłaty za studia, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.


Termin naboru przyjmowania wniosków: od dnia 31.01.2023 r. w sposób ciągły do momentu wyczerpania środków finansowych.

Złożone w w/w terminie wnioski będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w 2023 r. zasadami dostępnymi w siedzibie Urzędu oraz pod adresem http://zgorzelec.praca.gov.pl.

Termin rozpatrzenia wniosków nie przekroczy 30 dni.

Wnioski wypełnione czytelnie oraz kompletnie należy składać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14 bądź za pośrednictwem poczty oraz w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

Druki wyżej wymienionych wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu u doradców klienta oraz na stronie internetowej http://zgorzelec.praca.gov.pl.

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy (pokój nr 210, 214) oraz pod numerem telefonu 75 777 05 50 lub 75 777 05 54.

Najnowsze aktualności

Zjazd byłych mieszkańców Wi...

W sobotę (25.05) odbył się XIV Zjazd Miesz...

Kategoria: Gmina, Historia, Społeczeństwo,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Program grantowy dla Kół Gos...

Program wspiera działania w zakresie edukacj...

Kategoria: Ekologia, Granty, Stowarzyszenia,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Rowerem do domów przysłupowy...

Stowarzyszenie „Bog-Tur”, postanowiło w...

Kategoria: Domy przysłupowe, Kultura, Stowarzyszenia, Turystyka,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Dzień Otwartych Domów Przys...

26 maja otworzyły się dla zwiedzających za...

Kategoria: Domy przysłupowe, Kultura, Stowarzyszenia, Turystyka,

27 maja 2024
Czytaj więcej

Dzień matki i ojca w Górnicz...

W środę (22.05) Górniczy Klub Seniora w Bo...

Kategoria: Okolicznościowe, Stowarzyszenia,

24 maja 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności