Konkurs fotograficzny – przypomnienie

Gmina | Kultura | Miasto |
Data publikacji: 17 maja 2021

Przypominamy, że do 22 czerwca trwa 1 etap (WIOSNA) całorocznego konkursy fotograficznego „Cztery pory roku w obiektywie”, którego organizatorem jest Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni.

Tematem konkursu jest uchwycenie walorów przyrodniczych oraz turystycznych gminy Bogatynia.

Do wygrania (przy każdym etapie) atrakcyjne nagrody!

– za I miejsce – 600 zł

– za II miejsce – 400 zł

– za III miejsce – 200 zł

Szczegóły w regulaminie poniżej oraz w wersji do wydruku <tutaj>

———————————————————————-
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Cztery pory roku w obiektywie”
———————————————————————-

PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w obiektywie” zwanego dalej „Konkursem” jest Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Cele Konkursu:

a) promowanie walorów przyrodniczych oraz turystycznych gminy Bogatynia,

b) rozbudzanie wśród mieszkańców gminy zainteresowania przyrodą oraz walorami turystycznymi własnego regionu,

c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja własnej twórczości w dziedzinie fotografii.

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie gminy Bogatynia.

4. Tematem Konkursu jest uchwycenie walorów przyrody, flory, fauny oraz walorów turystycznych gminy Bogatynia w cyklu czterech pór roku – wiosna/lato/jesień/zima.

5. Wszystkie prace spełniające kryteria podane w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej bogatynia.pl oraz na oficjalnym profilu FB Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

PRZYJMOWANIE PRAC

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie osiem zdjęć – po dwa zdjęcia do jednej kategorii: wiosna/lato/jesień/zima.

3. Terminarz przyjmowania prac fotograficznych do Konkursu.

– Etap WIOSNA – od 22.03.2021 do 22.06.2021

– Etap LATO – od 23.06.2021 do 23.09.2021

– Etap JESIEŃ – od 24.09.2021 do 22.12.2021

– Etap ZIMA – od 23.12.2021 do 22.03.2022

4. Fotografie należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: redakcja@bogatynia.pl z następującym opisem:

Konkurs Fotograficzny „Cztery pory roku w obiektywie” – Etap:…

Tytuł zdjęcia:…

Imię i nazwisko autora:…

5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

6. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie: JPG, TIF, PNG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 3500 pixeli.

7. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży, polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

9. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, o wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

10. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią pkt. 4, udziela nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

JURY

1. Organizator powołuje Jury Konkursu.

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

NAGRODY

1. Po każdym etapie Konkursu Jury wybierze 3 najlepsze zdjęcia, które zostaną nagrodzone.

– I miejsce – 600 zł

– II miejsce – 400 zł

– III miejsce – 200 zł

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie fotografii oświadcza, iż:

a) jest autorem załączonych fotografii,

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich,

c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.bogatynia.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.

2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
Nadesłanie fotografii oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

Najnowsze aktualności

„150 POWER MAX”...

W sobotę 27 listopada br. Ośrodek Sportu i ...

Kategoria: Sport i rekreacja,

29 listopada 2021
Czytaj więcej

Zwycięzcy odebrali nagrody...

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech D...

Kategoria: Gmina, Ochrona środowiska, Oświata,

25 listopada 2021
Czytaj więcej

Młodzież, biznes i ekologia...

24.11 po raz kolejny obradował Młodzieżowy...

Kategoria: Gmina, Miasto, Ochrona środowiska,

24 listopada 2021
Czytaj więcej

Zjadliwa grypa ptaków...

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk w...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Komunikaty,

24 listopada 2021
Czytaj więcej

Kiermasz Bożonarodzeniowy...

Serdecznie zapraszamy osoby indywidualne, ins...

Kategoria: Gmina, Kultura, Miasto,

24 listopada 2021
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności