Konkurs fotograficzny „PROW 2014-2020 w obiektywie”

Komunikaty | Kultura | Rolnictwo |
Data publikacji: 7 lipca 2021

Jednostka Regionalna KSOW Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym promującym dobre praktyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 pn. „PROW 2014-2020 w obiektywie”.

Konkurs organizujemy w II kategoriach wiekowych, tj. dla osób w wieku 13-18 lat oraz powyżej 18 lat.

Cele konkursu:

1. Identyfikacja, gromadzenie i rozpowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych w ramach priorytetów PROW 2014-2020, w szczególności tzw. dobrych praktyk.

2. Ukazanie człowieka i korzyści płynących dla lokalnej społeczności w kontekście zrealizowanych operacji.

3. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów.

4. Budowanie pozytywnego wizerunku PROW 2014-2020 na Dolnym Śląsku.

5. Ukazanie odbiorcom PROW 2014-2020 rozwiązań, które zostały już wdrożone i są możliwe do stosowania.

Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Obszarów Wiejskich
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
z dopiskiem na kopercie: konkurs „PROW 2014-2020 w obiektywie”.

Termin składania prac konkursowych upływa 30.09.2021 r. Decyduje data dostarczenia pracy do siedziby Urzędu.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i korzystanie z edytowalnych wersji załączników <tutaj>

 

Najnowsze aktualności

Informacja o przerwach nieplan...

Informacja na dzień: 17-01-2022, godz. 14:00...

Kategoria: Ostrzeżenia,

17 stycznia 2022
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 4 – Oblo...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

17 stycznia 2022
Czytaj więcej

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 3 wydan...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

17 stycznia 2022
Czytaj więcej

Granty na działalność w dzi...

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło ot...

Kategoria: Turystyka,

17 stycznia 2022
Czytaj więcej

Wieczór kolęd w Posadzie...

W piątek (14.01) w świetlicy wiejskiej w Po...

Kategoria: Gmina, Kultura,

17 stycznia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności