Kolejne spotkanie w sprawie FST

Najważniejsze wiadomości | Ochrona środowiska | Społeczeństwo |
Data publikacji: 23 marca 2021

(23.03) Dziś odbyło się kolejne, zdalne spotkanie Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W wideokonferencji uczestniczył pełniący funkcję Burmistrza MiG Bogatynia Wojciech Dobrołowicz.

Podczas spotkania Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko przedstawił kroki podjęte w sprawie objęcia FST powiatu zgorzeleckiego, a następnie Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD zaprezentował Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla powiatu zgorzeleckiego – wersja 1.0. W trakcie podsumowującej konferencję dyskusji, Wojciech Dobrołowicz wniósł swoje wstępne uwagi do planu, przytoczył działania gminy mające na celu przygotowanie do transformacji (członkostwo w klastrach energetycznych, inwestorzy z sektora energetyki odnawialnej, MPZP, przystąpienie do opracowania nowej strategii rozwoju, fiszki projektowe złożone do UMWD), omówił także wspólne stanowisko burmistrza Bogatyni i związków zawodowych w sprawie kompleksu Turów, podkreślając przy tym, że stoi po stronie mieszkańców i pracowników, a działania transformacyjne powinny iść w parze z funkcjonowaniem kopalni do 2044 roku.

PROJEKT TERYTORIALNEGO PLANU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2021-2030 – POWIAT ZGORZELECKI zostanie poddany korekcie w oparciu o dzisiejszą dyskusję i zgłoszone w ciągu najbliższych dni uwagi stron.

Najnowsze aktualności

Nowe działania rządu w odpow...

Ogólnodostępne i bezpłatne testy pod kąte...

Kategoria: Covid-19, Zdrowie,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Informacja Przewodniczącego R...

Dotyczy Regulaminu korzystania z cmentarzy ko...

Kategoria: Komunikaty, Samorząd,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Rajd pieszy „Policz się...

22 stycznia grupa 15 członków Sekcji Turyst...

Kategoria: Sport i rekreacja, Turystyka,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Prosimy o ograniczenie wizyt w...

Drodzy mieszkańcy! Ze względu na pogarszaj...

Kategoria: Covid-19, Urząd,

21 stycznia 2022
Czytaj więcej

Zasady postępowania z przeter...

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Kom...

Kategoria: Ochrona środowiska,

21 stycznia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności