Kolejne fundusze pozyskane! Do Bogatyni trafi 2,6 mln zł z RFIL

Najważniejsze wiadomości | Polecane |
Data publikacji: 1 kwietnia 2021

Jak poinformował pełniący funkcję Burmistrza MiG Bogatynia Wojciech Dobrołowicz, nasza gmina otrzymała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację trzech kolejnych zadań inwestycyjnych. Łączna wartość przyznanego w tej transzy wsparcia to blisko 2,6 mln zł!

Projekty, które uzyskały rekomendację to:

I. Rowerowo aktywni – budowa toru pumptrack na terenie kompleksu rekreacyjnego Zalew w Bogatyni
Inwestycja obejmuje budowę toru rowerowego typu pumptrack wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rekreacyjną.
W ramach inwestycji przewidziano m.in.:
1. Budowę toru rowerowego dla najmłodszych o długości 50 mb.
2. Budowę toru rowerowego dla średnio i zaawansowanych o długości 240 mb.
3. Budowę placu odpoczynku o powierzchni 100 m2
4. Wyposażenie obiektu w elementy małej architektury oraz oświetlenie.
5. Budowę siłowni zewnętrznej dla seniorów.

Dofinansowanie – 1 131 857,00 zł

II. Inwestycja polegająca na wykonaniu prac termomodernizacyjnych, tj. dociepleniu dachu budynku Szpitala Gminnego w Bogatyni wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.
W ramach zadania planowane jest m.in. wykonanie docieplenia stropodachu, nowego pokrycia dachowego, instalacji odgromowej, a także instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.
Prace te poprawią stan techniczny obiektu, a także pozwolą znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie szpitala na energię cieplną i elektryczną, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania obiektu, jak również pozwoli na zmniejszenie wskaźników emisji związanych ze zużyciem energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych.

Dofinansowanie – 868 142,00 zł

III. Inwestycja polegająca na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków wraz z altaną i placem zabaw. Realizacja tej inwestycji pozwoli stworzyć w Bratkowie centrum spotkań mieszkańców – ośrodek, wokół którego będzie się skupiało życie kulturalno-rekreacyjne wsi, a którego na tę chwilę brakuje. Będzie ona również miejscem spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, a także stanowić będzie element budowania świadomości regionalnej i kulturowej – projekt zakłada bowiem budowę obiektu stylizowanego na charakterystyczną dla tutejszego rejonu tradycyjną konstrukcję przysłupową.

Dofinansowanie – 600 000,00 zł


DOFINANSOWANIE RAZEM – 2 599 999 zł

Najnowsze aktualności

Nowe działania rządu w odpow...

Ogólnodostępne i bezpłatne testy pod kąte...

Kategoria: Covid-19, Zdrowie,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Informacja Przewodniczącego R...

Dotyczy Regulaminu korzystania z cmentarzy ko...

Kategoria: Komunikaty, Samorząd,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Rajd pieszy „Policz się...

22 stycznia grupa 15 członków Sekcji Turyst...

Kategoria: Sport i rekreacja, Turystyka,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Prosimy o ograniczenie wizyt w...

Drodzy mieszkańcy! Ze względu na pogarszaj...

Kategoria: Covid-19, Urząd,

21 stycznia 2022
Czytaj więcej

Zasady postępowania z przeter...

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Kom...

Kategoria: Ochrona środowiska,

21 stycznia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności