Inwentaryzacja przyrodnicza

Ekologia | Ochrona środowiska |
Data publikacji: 23 października 2023

W celu ochrony gatunków fauny i flory zgodnie z wytycznymi Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Bogatynia na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2027, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej realizuje zadanie polegające na opracowaniu szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej wraz z oceną bioróżnorodności dla miasta i gminy Bogatynia.

Realizacja zadania trwa od 15 maja 2023 r. do 16 grudnia 2023 r.

Jednocześnie, z przystąpieniem do prac nad opracowaniem, wydział złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dotacji na ww. zadanie.
Wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW przeszedł pozytywnie weryfikację i Gminie Bogatynia została przyznana dotacja w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych na pokrycie kosztów realizacji inwentaryzacji przyrodniczej w kwocie 45 853,66 zł.

W ramach inwentaryzacji przyrodniczej Wykonawca inwentaryzacji – firma Komag Consulting z Białołęki:
– wykona prace wstępne polegające na ustaleniu granic badanego terenu wraz z niezbędnym buforem,
– zgromadzi dokumentację, zapozna się z mapami topograficznymi,
– zapozna się z tłem historycznym badanego terenu, dostępnymi publikacjami i projektami,
– stworzy mapy szczegółowej topografii terenu, określi budowę geologiczną badanego obszaru,
– zaznajomi się z przyrodą ożywioną i nieożywioną występującą na danym terenie oraz z kategoriami ekosystemów,
– utworzy kartogram oraz zdjęcia fitosocjologiczne,
– rozdzieli inwentaryzację przyrodniczą na kategorie,
– wyznaczy czasookres i stanowiska obserwacji dla poszczególnych elementów przyrody,
– określi ewentualne metody kompensacji, dozwolone sposoby zniszczenia lub ochrony cennych przyrodniczo roślin, zwierząt czy grzybów.

Inwentaryzacja przyrodnicza przedstawi szereg informacji o stanie przyrody gminy, jej zasobach i walorach. Pozyskane dane pomogą przy podejmowaniu szeregu decyzji ważnych dla funkcjonowania gminy, w zakresie zagadnień gospodarczych, a także dla skutecznej ochrony zasobów przyrodniczych. Wykonanie rzetelnego spisu zwierząt, roślin i przyrody nieożywionej, które znajdują się na danym terenie, pozwoli ustalić, czy są wśród nich gatunki zagrożone, a także, co trzeba zrobić, żeby zminimalizować szkody dla środowiska spowodowane realizacją inwestycji i w jaki sposób można zrekompensować te szkody, których nie da się uniknąć.

Najnowsze aktualności

Zjazd byłych mieszkańców Wi...

W sobotę (25.05) odbył się XIV Zjazd Miesz...

Kategoria: Gmina, Historia, Społeczeństwo,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Program grantowy dla Kół Gos...

Program wspiera działania w zakresie edukacj...

Kategoria: Ekologia, Granty, Stowarzyszenia,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Rowerem do domów przysłupowy...

Stowarzyszenie „Bog-Tur”, postanowiło w...

Kategoria: Domy przysłupowe, Kultura, Stowarzyszenia, Turystyka,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Dzień Otwartych Domów Przys...

26 maja otworzyły się dla zwiedzających za...

Kategoria: Domy przysłupowe, Kultura, Stowarzyszenia, Turystyka,

27 maja 2024
Czytaj więcej

Dzień matki i ojca w Górnicz...

W środę (22.05) Górniczy Klub Seniora w Bo...

Kategoria: Okolicznościowe, Stowarzyszenia,

24 maja 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności