Informacja Terenowego Punktu Paszportowego

Komunikaty |
Data publikacji: 19 stycznia 2023

Informujemy, że od dnia 19 czerwca 2023 r. nastąpi zmiana w organizacji obsługi w Terenowym Punkcie Paszportowym w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 13, I piętro, pokój nr 7 poprzez wprowadzenie rezerwacji terminu wizyty.

Od dnia 19.06.2023 do 30.06.2023 zostanie uruchomiona infolinia celem umówienia wizyty na miesiąc lipiec.

Zapisów można dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod nr telefonu 606 721 629 oraz osobiście w godzinach pracy biura:

w poniedziałek  8:30-16:00
od wtorku do czwartku  8:30-14:30
w piątek  8:30-13:00

Ponowne zapisy odbywać się będą w każde dwa ostatnie tygodnie nowego miesiąca.

Prosimy aby mieć ze sobą poniższe dokumenty:

• ważny dowód osobisty – do wglądu oraz posiadany przez obywatela ważny paszport również do wglądu (przy odbiorze nowego paszportu należy go przedłożyć do anulowania);

• kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, posiadającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry; obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego;

• potwierdzenie dokonania opłaty paszportowej (obowiązujące opłaty można sprawdzić na stronie – https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/paszporty/oplaty-w-formie-przelew/18513,OPLATY-w-formie-przelewu.html )

• do wglądu przedstawia się również ważny dokument uprawniający do ulgowej opłaty za dokument paszportowy, jeżeli taka ulga przysługuje.

Przed złożeniem wniosku paszportowego należy dokonać opłaty w formie przelewu na konto wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, a następnie przynieść do złożenia wniosku wydrukowane potwierdzenie przelewu.

Opłat paszportowych dokonać należy na poniżej podany numer konta:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu
NBP O/O Wrocław
41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

Nie pobiera się opłaty paszportowej za wydanie paszportu:

• od osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;

• od osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;

• od osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;

• osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności, w trybie art. 11 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności w zakresie: nazwiska, imienia (imion), daty urodzenia, miejsca urodzenia, obywatelstwa, płci, numeru PESEL;

• żołnierzom niezawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/paszporty oraz pod nr telefonu 606721629 w godzinach 9:00 – 11:00.

Zapraszamy.

Najnowsze aktualności

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr:...

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody St...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Ostrzeżenia,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Apel Regionalnego Centrum Krwi...

Niepokojąco niskie stany w trzech grupach: O...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Zdrowie,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne projekt...

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza w...

Kategoria: Inwestycje,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Zabawy cyrkowe – między...

Dnia 16.05.2024 r. w ramach polsko–czeskieg...

Kategoria: Oświata, Współpraca transgraniczna,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Druga edycja „Pumptracku...

W minioną sobotę (18.05) odbyła się druga...

Kategoria: Kultura, Sport i rekreacja,

21 maja 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności