Ekoznaki

Ekologia | Ochrona środowiska | Zdrowie |
Data publikacji: 13 maja 2022

Każdy z nas na co dzień ma wpływ na ilość oraz rodzaj wytwarzanych przez nasze gospodarstwa domowe odpadów. Produkty, które kupujemy podczas codziennych zakupów nierzadko, opatrzone są specjalnymi znakami tzw. ekoznakami. Znaki ekologiczne, inaczej znaki eko lub symbole ekologiczne, to oznaczenia, które stanowią ważną informację dla kupującego o wpływie danego produktu na środowisko oraz nasz organizm a także ułatwiają dokonanie właściwego zakwalifikowania odpadu do segregacji.

W trosce o otoczenie, w którym żyjemy, a także własne zdrowie, warto znać te oznaczenia. Świadomie wybierając ekoznakowane produkty, kształtujemy popyt i zaczynamy mieć wpływ na poprawę stanu środowiska. Jedno spojrzenie na znak wystarczy, aby ocenić czy opakowanie produktu jaki chcemy kupić jest przyjazne dla nas i dla środowiska, czy można je powtórnie wykorzystać, czy nie będzie ono miało negatywnego wpływu na nasze otoczenie.

W Unii Europejskiej przyznawanie oznaczeń ekologicznych leży w gestii Europejskiej Organizacji ds. Ekoznaku, w Polsce instytucją do tego powołaną jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Warto nie tylko poznać znaczenie znaków na opakowaniach, ale i korzystać z tej wiedzy w codziennym życiu.

polski „Eko-znak” mogą otrzymywać wyroby krajowe i zagraniczne niepowodujące (w odniesieniu do wcześniej ustalonego akceptowalnego poziomu) negatywnych skutków dla środowiska oraz spełniające ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego cyklu życia wyrobu. Dotychczas polski „Eko-znak” przyznano kilkudziesięciu wyrobom, głównie nawozom sztucznym i organicznym oraz materiałom włókienniczym.
znak Błękitny Anioł produkty z tym znakiem mają lepszą charakterystykę środowiskową od innych artykułów z tej grupy towarów. W ocenie, oprócz zanieczyszczenia trzech podstawowych składników środowiska przyrodniczego (powietrza, wody, gleby), bierze się pod uwagę hałas oraz możliwości powstawania substancji szczególnie niebezpiecznych.
znak Dbaj o czystość oznacza, że opakowanie powinno trafić do kosza na odpady, aby nie zanieczyszczało środowiska.
znak Ozon friendly informuje, iż produkty nim opatrzone nie zawierają gazów typu chloro-fluoro-carbon powszechnie zwanych freonami, które niszczą powłokę ozonową.
znak Zielony Punkt oznacza, że za dane opakowanie wniesiony został wkład finansowy na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań, utworzonej zgodnie z zasadami określonymi w Europejskiej Dyrektywie Nr 94/62 i obowiązującymi w danym kraju przepisami prawa.
znak szklany oznacza, że to opakowanie szklane nadaje się do ponownego wykorzystania.
znak recykling tzw. Pętla Mobiusa oznacza, że opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania aby powstał z niego nowy produkt. Ten znak pojawia się na opakowaniach papierowych, z tworzyw sztucznych i z aluminium.
znak recykling z cyfrą w środku tzw. Pętla Mobiusa oznacza, że wyrób lub opakowanie zostało wykonane częściowo z surowców pochodzących z recyklingu.
znak kompostowalny przeznaczony dla opakowań które, rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji. To oznaczenie wskazuje, iż opakowanie może być kompostowane wraz z odpadami organicznymi.
znak ponownego wykorzystania pojawia się na opakowaniach wielokrotnego użytku. Opakowania z tym znakiem muszą nadawać się do użytku co najmniej dwukrotnie. Symbol ten może się znaleźć na beczka, pudełkach, pojemnikach szklanych, butelkach szklanych.
znak ten informuje, że opakowanie danego wyrobu nadaje się do recyklingu.
znak aluminium oznacza, że produkt lub jego opakowanie wykonany jest z aluminium.
znak przekreślonego kosza oznacza, że po zużyciu produktu nie wolno wyrzucić go do kosza razem z innymi odpadami, tylko należy przekazać do punktu zbiórki. Ten znak występuje przeważnie na sprzętach elektronicznych, RTV i AGD.
znak nietestowany na zwierzętach najczęściej pojawia się na kosmetykach. Informuje nas, że w badaniach laboratoryjnych przeprowadzanych przed dopuszczeniem produktu na rynek nie brały udziału zwierzęta.
znak FSC można spotkać na produktach przemysłu drzewnego, meblarskiego lub papierniczego wyroby oznaczone logiem FSC gwarantują, że użyte do ich produkcji drewno pozyskano nie przyczyniając się do niszczenia środowiska, łamania praw lokalnej ludności, czy też obniżania potencjału ekonomicznego gospodarki leśnej.
znak OIL oznacza, że olej, na którego opakowaniu ten znak umieszczono, nadaje się do recyklingu.
znaki trzy strzałki koloru czrnego z numer i skrótem literowym tworzywa z którego zostało wykonane opakowanie często mylnie brane są za znak recyklingu. Oznaczenia te umieszczane są głównie na opakowaniach plastikowych. Znaki te informują nas o tym jaki rodzaj tworzywa został użyty do produkcji danego opakowania. Symbole typu PET, HDPE, PVC, PP, LDPE, PS itp. pojawiające się na ww. opakowaniach podlegają segregacji. Wyrzucamy je do worków lub pojemników w kolorze żółtym.
PET – wykorzystywany do produkcji jednorazowych opakowań i butelek do wody mineralnej, opakowań foliowych do lodów, orzechów, słodyczy, jak również nabiału, przetworów mięsnych;
HDPE – bezpieczny plastik, opakowania nadają się do ponownego użycia np. pojemniki i folie do pakowania żywności, butelki na mleko;
PVC – używa się do produkcji folii, rur;
LDPE – używany do produkcji opakowań na żywność np. reklamówki, worki foliowe, folia streczowa, powłoka tetrapaków;
PP – bezpieczny, opakowania mogą być ponownie używane np. śniadaniówki czyli tzw. lunch-boxy;
PS – produkowany jest z niego styropian, pudełka do żywność na wynos, tacki na mięso i nabiał;
Inne – najbardziej niebezpieczne i toksyczne plastiki, wyrzucamy je do pojemników w kolorze czarnym/szarym.

Najnowsze aktualności

VII Dolnośląski Kongres Obyw...

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarząd...

Kategoria: NGO, Społeczeństwo, Stowarzyszenia,

7 października 2022
Czytaj więcej

Pasowanie pierwszoklasistów w...

7 października br. osiemdziesięcioro ośmio...

Kategoria: Oświata,

7 października 2022
Czytaj więcej

Pożegnanie lata w „Insu...

(6.10) Tradycyjnie, jak co roku, członkowie ...

Kategoria: NGO, Stowarzyszenia,

7 października 2022
Czytaj więcej

Pomoc UE dla hodowców zwierz...

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w rama...

Kategoria: Granty, Rolnictwo,

6 października 2022
Czytaj więcej

Program grantowy „Sąsie...

Firma Netto Polska uruchomiła program granto...

Kategoria: Granty, NGO, Stowarzyszenia,

6 października 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności