Dostosuj kolorystykę kubłów, niedługo mija termin!

Komunikaty | Ochrona środowiska |
Data publikacji: 13 maja 2022

30 czerwca 2022 roku upływa termin dostosowania kolorystyki pojemników na „śmieci” do wymogów Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UMIG przypomina, że 30 czerwca 2022 roku upływa termin, w którym wszyscy właściciele oraz zarządcy nieruchomości posiadający kubły o kolorystyce nieadekwatnej do danej frakcji odpadów, mają obowiązek wymienić pojemniki na dostosowane do nowego systemu – we właściwych kolorach.

Pojemniki mają być zgodne z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów.

Zgodne z kolorystyką narzuconą obowiązującymi w całym kraju przepisami,
wrzucamy do kubłów:
brązowych – bioodpady;
zielonych – szkło kolorowe;
białych – szkło białe;
niebieskich – papier;
żółtych – metal i tworzywa sztuczne;
czarnych – pozostałości po segregacji (odpady zmieszane).

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych  jest obowiązkiem każdego z nas. Wynika ona z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  która wprost wskazuje, że „odpady są zbierane w sposób selektywny” oraz  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie widnieje zapis: „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki do zbierania  tych odpadów”.

Prawidłowa segregacja „śmieci” to nie tylko przestrzeganie prawa, ale także pierwszy krok do wprowadzenia w nawyk ekologicznego stylu życia. Staje się ona znacznie prostsza, kiedy każdy pojemnik opatrzony jest odpowiednim kolorem.

Jak prawidłowo segregować w domu, czyli u źródła? To nie jest skomplikowane, jednak trzeba przyswoić sobie kilka zasad. Często, nawet jeśli wydaje się, że dana rzecz powinna wylądować w konkretnym koszu na „śmieci”, po weryfikacji okazuje się, że jest inaczej. Żeby ułatwić Państwu zadanie, poniżej zamieszczamy „ściągę” z informacją co oznaczają kolory koszy i jakiego rodzaju odpady możemy od nich wrzucać. Chętnych zapraszamy także do urzędu po drukowany przewodnik odpadowy.

Najnowsze aktualności

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr:...

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody St...

Kategoria:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/Bogatynia - Template/templates/modules/top-news-sidebar.php on line 49

20 maja 2022
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 32 – Bur...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

20 maja 2022
Czytaj więcej

Wyzwania i nowe perspektywy...

(19.05) Burmistrz Wojciech Dobrołowicz, wsp...

Kategoria: Samorząd,

19 maja 2022
Czytaj więcej

XI Tydzień Świadomości Czer...

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do r...

Kategoria: Profilaktyka, Zdrowie,

19 maja 2022
Czytaj więcej

Wydawanie żywności...

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsp...

Kategoria: dla Ukrainy,

18 maja 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności