Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

Samorząd | Urząd |
Data publikacji: 29 czerwca 2023

(29.06) Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia Wojciechowi Dobrołowiczowi wotum zaufania oraz absolutorium za 2022 rok.

W trakcie sesji burmistrz Wojciech Dobrołowicz podsumował przedstawiony radzie „Raport o stanie Gminy Bogatynia za 2022 rok”. Odczytane zostały również opinie komisji problemowych. Zgodnie z procedurą, rozpatrzenie Raportu zakończyła dyskusja, w której radni zajęli swoje stanowisko. Następnie, w wyniku przeprowadzonego głosowania, radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania.

W kolejnych punktach sesji Skarbnik Gminy Monika Niklas omówiła sprawozdanie finansowe za 2022 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2022 r. Następnie radni, po wysłuchaniu opinii komisji problemowych, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2022 r oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2022 rok.

Po zatwierdzeniu sprawozdań, szesnastu obecnych radnych jednogłośnie podjęło uchwałę o udzieleniu burmistrzowi Wojciechowi Dobrołowiczowi absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok.

Burmistrz Bogatymi podziękował radnym za pozytywną ocenę jego działań. Słowa uznania przekazał także na ręce Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych Aleksandry Ratajczak i Skarbnik Gminy Moniki Niklas. Podziękowania za rzetelną pracę i dobrą współpracę na rzecz lokalnej społeczności burmistrz skierował również do naczelników, pracowników urzędu, prezesów, dyrektorów i pracowników jednostek podległych oraz sołtysów, przewodniczących rad osiedli i członków stowarzyszeń.

Najnowsze aktualności

Zjazd byłych mieszkańców Wi...

W sobotę (25.05) odbył się XIV Zjazd Miesz...

Kategoria: Gmina, Historia, Społeczeństwo,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Program grantowy dla Kół Gos...

Program wspiera działania w zakresie edukacj...

Kategoria: Ekologia, Granty, Stowarzyszenia,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Rowerem do domów przysłupowy...

Stowarzyszenie „Bog-Tur”, postanowiło w...

Kategoria: Domy przysłupowe, Kultura, Stowarzyszenia, Turystyka,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Dzień Otwartych Domów Przys...

26 maja otworzyły się dla zwiedzających za...

Kategoria: Domy przysłupowe, Kultura, Stowarzyszenia, Turystyka,

27 maja 2024
Czytaj więcej

Dzień matki i ojca w Górnicz...

W środę (22.05) Górniczy Klub Seniora w Bo...

Kategoria: Okolicznościowe, Stowarzyszenia,

24 maja 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności