Zarządzenie nr 99/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego

Komunikaty | Profilaktyka |
Data publikacji: 1 czerwca 2021

Zarządzenie nr 99/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w 2021 roku, w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania, dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), oraz § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Gminy Bogatynia, w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wiąże się z udzieleniem dotacji na ich finansowanie lub dofinansowanie.

3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2021 roku, o godzinie 15.00.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej treści:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia – www.bip.bogatynia.pl.

2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia – www.bogatynia.pl.

3. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego 1

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Załącznik do Zarządzenia

Najnowsze aktualności

Niezwykłe Mikołajki...

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech D...

Kategoria: Kultura, Polecane,

2 grudnia 2022
Czytaj więcej

Obdarowywanie zwierząt...

4 grudnia o godzinie 15:00 w Zoo Görlitz-Zgo...

Kategoria: Ciekawostki, Zagranica,

2 grudnia 2022
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 76 – Opa...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

2 grudnia 2022
Czytaj więcej

60-lecie premiery filmu „Zł...

30 listopada 2022 r., w Kinie KADR 3D w Bogat...

Kategoria: Energetyka, Historia, Kultura, Okolicznościowe,

2 grudnia 2022
Czytaj więcej

Występy „Patomswim̶...

W dniach 25-26 listopada b.r. odbyły się Zi...

Kategoria: Sport i rekreacja,

1 grudnia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności