Zarządzenie Nr 164/2022 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bogatyni

Komunikaty | Oświata |
Data publikacji: 27 czerwca 2022

Zarządzenie Nr 164/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni.

Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). oraz art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Bogatyni, ul. Chopina 15.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 3

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Ogłoszenie o konkursie w załączniku <kliknij>

Najnowsze aktualności

Niezwykłe Mikołajki...

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech D...

Kategoria: Kultura, Polecane,

2 grudnia 2022
Czytaj więcej

Obdarowywanie zwierząt...

4 grudnia o godzinie 15:00 w Zoo Görlitz-Zgo...

Kategoria: Ciekawostki, Zagranica,

2 grudnia 2022
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 76 – Opa...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

2 grudnia 2022
Czytaj więcej

60-lecie premiery filmu „Zł...

30 listopada 2022 r., w Kinie KADR 3D w Bogat...

Kategoria: Energetyka, Historia, Kultura, Okolicznościowe,

2 grudnia 2022
Czytaj więcej

Występy „Patomswim̶...

W dniach 25-26 listopada b.r. odbyły się Zi...

Kategoria: Sport i rekreacja,

1 grudnia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności