Zarządzenie nr 101/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

Komunikaty | Oświata | Polecane |
Data publikacji: 21 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 101/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i zespołu szkolno-przedszkolnego.

Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). oraz art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkursy na stanowiska dyrektora:

1) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Plater z siedzibą w Bogatyni, pl. Powstańców Warszawy 1,

2) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą w Bogatyni, ul. Wyczółkowskiego 42a,

3) Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Opolnie Zdroju, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 7a,

4) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z siedzibą w Porajowie, ul. Górnicza 1c,

5) Przedszkola Publicznego nr 5 z siedzibą w Bogatyni, ul. Chopina 13,

6) Przedszkola Publicznego nr 6 z siedzibą w Bogatyni, ul. Wyczółkowskiego 32.

§ 2

Ogłoszenia o konkursach zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 3

Treść ogłoszeń o konkursach stanowią odpowiednio załączniki od 1 do 6 do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki na bip.bogatynia.pl

Najnowsze aktualności

Zarządzenie nr 101/2024...

Zarządzenie nr 101/2024 Burmistrza Miasta i ...

Kategoria:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/Bogatynia - Template/templates/modules/top-news-sidebar.php on line 49

19 kwietnia 2024
Czytaj więcej

Ósmoklasistki z Działoszyna ...

Dnia 17 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół T...

Kategoria: Historia, Oświata,

19 kwietnia 2024
Czytaj więcej

„Międzynarodowy Dzień Ziem...

19 kwietnia 2024 r. o godzinie 9:30 w Bogaty...

Kategoria: Ekologia, Oświata, Współpraca transgraniczna,

18 kwietnia 2024
Czytaj więcej

XVII edycja programu Indeks St...

Szanowni Państwo, mamy przyjemność przypo...

Kategoria: Oświata,

18 kwietnia 2024
Czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczące wstrzym...

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje,...

Kategoria: Biznes, Praca,

18 kwietnia 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności