Zarządzenie nr 101/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

Komunikaty | Oświata | Polecane |
Data publikacji: 21 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 101/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i zespołu szkolno-przedszkolnego.

Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). oraz art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkursy na stanowiska dyrektora:

1) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Plater z siedzibą w Bogatyni, pl. Powstańców Warszawy 1,

2) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą w Bogatyni, ul. Wyczółkowskiego 42a,

3) Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Opolnie Zdroju, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 7a,

4) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z siedzibą w Porajowie, ul. Górnicza 1c,

5) Przedszkola Publicznego nr 5 z siedzibą w Bogatyni, ul. Chopina 13,

6) Przedszkola Publicznego nr 6 z siedzibą w Bogatyni, ul. Wyczółkowskiego 32.

§ 2

Ogłoszenia o konkursach zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 3

Treść ogłoszeń o konkursach stanowią odpowiednio załączniki od 1 do 6 do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki na bip.bogatynia.pl

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie Powiatowego Urzęd...

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o prz...

Kategoria: Komunikaty, Praca,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Program „Dostępne Miesz...

To program skierowany do osób z niepełnospr...

Kategoria: Pomoc społeczna,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Ruszyła akcja „Paczuszka dl...

Z inicjatywy burmistrza Wojciecha Dobrołowic...

Kategoria: Pomoc społeczna, Rodzina,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Informacja Terenowego Punktu P...

Terenowy Punkt Paszportowy w Bogatyni uprzejm...

Kategoria: Komunikaty,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Pierwszy medal na Mistrzostwac...

Tegoroczne Mistrzostwa Polski Seniorów w Tae...

Kategoria: Sport i rekreacja,

29 listopada 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności