Zarządzenie Burmistrza nr 114/2021

Komunikaty | Profilaktyka | Urząd |
Data publikacji: 2 lipca 2021

Zarządzenie nr 114/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w 2021 roku, w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania, dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu Miasta i Gminy Bogatynia, w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.

Na podstawie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm ), oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 108/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku dokonuję rozstrzygnięcia i ogłaszam wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania, dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu Miasta i Gminy Bogatynia, w formie powierzenia lub wsparcia wykonania.

2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

1) W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia www.bip.bogatynia.pl.
2) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia www.bogatynia.pl,
3) Na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego 1.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia

Najnowsze aktualności

Bogatynia – 3 sierpnia...

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej G...

Kategoria: Komunikaty,

28 lipca 2021
Czytaj więcej

Czekają stypendia po 7000 zł...

Jeszcze tylko do 2 sierpnia potrwa nabór w...

Kategoria: Gmina, Komunikaty,

27 lipca 2021
Czytaj więcej

MZGK – oferta pracy...

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komun...

Kategoria: Praca,

27 lipca 2021
Czytaj więcej

#SzczepimySię z KGW...

Zaszczepienie jak największej części społ...

Kategoria: Samorząd, Urząd,

27 lipca 2021
Czytaj więcej

Bezpłatny Kreator Zdjęć do ...

Do 2 sierpnia 2021 roku można korzystać z...

Kategoria: Urząd,

26 lipca 2021
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności