Zarządzenie Burmistrza nr 107/2021

Komunikaty | Profilaktyka | Urząd |
Data publikacji: 28 czerwca 2021

Zarządzenie nr 107/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w 2021 roku, w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania, dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm. ), oraz § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Gminy Bogatynia, w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wiąże się z udzieleniem dotacji na ich finansowanie lub dofinansowanie.
3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lipca 2021 roku, o godzinie 15.00.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej treści:
1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia – bip.bogatynia.pl.
2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia – bogatynia.pl.
3. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego 1

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia – Ogloszenie_zarz_107

Najnowsze aktualności

Nowe działania rządu w odpow...

Ogólnodostępne i bezpłatne testy pod kąte...

Kategoria: Covid-19, Zdrowie,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Informacja Przewodniczącego R...

Dotyczy Regulaminu korzystania z cmentarzy ko...

Kategoria: Komunikaty, Samorząd,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Rajd pieszy „Policz się...

22 stycznia grupa 15 członków Sekcji Turyst...

Kategoria: Sport i rekreacja, Turystyka,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Prosimy o ograniczenie wizyt w...

Drodzy mieszkańcy! Ze względu na pogarszaj...

Kategoria: Covid-19, Urząd,

21 stycznia 2022
Czytaj więcej

Zasady postępowania z przeter...

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Kom...

Kategoria: Ochrona środowiska,

21 stycznia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności