Uroczystość z okazji „Dnia Strażaka 2022”

Okolicznościowe |
Data publikacji: 6 maja 2022

W dniu 4 maja 2022 roku w Zgorzelcu odbyły się uroczystości z okazji Powiatowego Dnia Strażaka oraz 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się o godz. 11.00 uroczystą Mszą świętą, którą w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin odprawił w Kościele św. Jadwigi, Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz Maciej Wesołowski oraz Dziekan ks.Jan Kułyna. Po Mszy św. strażacy oraz zaproszeni goście w asyście Orkiestry Dętej KWB Turów pod batutą kapelmistrza Mariusza Sawickiego, pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej PSP, Kompani Honorowej OSP, uroczyście przemaszerowali ulicami Zgorzelca na plac Komendy PSP.

Obchody Dnia Strażaka na zaproszenie mł.bryg. Artura Czułajewskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, druha Waldemara Błauciaka, uświetnili swoją obecnością: Poseł na Sejm RP Pan Szymon Pogoda, Senatora RP Pan Rafał Ślusarz, st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki, dh Waldemar Wojtaś – członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, Dyrektorzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, strażacy zawodowi, ochotnicy i emeryci pożarnictwa.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu, st. bryg. Markowi Kamińskiemu przez dowódcę uroczystości st.kpt. Grzegorza Fleszara – z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego dokonano podniesienia flagi na maszt.

Uroczystą akademię rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, mł.bryg Artur Czułajewski oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, druh Waldemar Błauciak. W akademii uczestniczyły: poczet sztandarowy wystawiony przez KP PSP w Zgorzelcu, Kompania honorowa wystawiona przez Komendę Powiatową PSP w Zgorzelcu po pod dowództwem st.kpt.Łukasza Łysiaka oraz kompania honorowa jednostek OSP. Dowódcą Kompani Honorowej OSP był dh Marcin Moczydłowski z OSP Studniska Dolne, poczet sztandarowy towarzyszący kompanii OSP wystawiła jednostka OSP Sulików. Kompanię towarzyszącą OSP tworzyli druhowie z jednostek OSP powiatu zgorzeleckiego: OSP Studniska Dolne, OSP Bierna, OSP Stary Zawidów, OSP Miedziana, OSP Sulików, OSP Trójca, OSP Radomierzyce, OSP Gronów, OSP Sławnikowice, OSP Pieńsk, OSP Dłużyna Dolna, OSP Zawidów, OSP Działoszyn, OSP Węgliniec, OSP Czerwona Woda, OSP Jagodzin.

Dowódcą pododdziału pocztów sztandarowych był dh Zbigniew Tyranowski z jednostki OSP Jagodzin.

Poczty sztandarowe towarzyszące na uroczystości wystawiły:

Oddział Gminny Związku OSP RP w Zgorzelcu, OSP Trójca, OSP Radomierzyce, OSP Gronów, OSP Sławnikowice, OSP Studniska Dolne, OSP Pieńsk, OSP Dłużyna Dolna, OSP Bielawa Górna, OSP Żarki Średnie, OSP Zawidów, OSP Ruszów, OSP Węgliniec, OSP Czerwona Woda, OSP Sieniawka i OSP Działoszyn, ponadto w skład pododdziału pocztów sztandarowych wchodził proporzec wystawiony przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Ruszowie. Uroczystość uświetnił występ Dętej orkiestry KWB TURÓW, pod batutą kapelmistrza Mariusza Sawickiego.

Następnie wręczono odznaczenia i medale, akty nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz druhów OSP.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalem srebrnym za długoletnią służbę uhonorowany został funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu na co dzień pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bogatyni.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” uhonorowanych zostało 2 funkcjonariuszy KP PSP w Zgorzelcu oraz druhom z OSP Radomierzyce.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” uhonorowanych zostało 15 funkcjonariuszy KP PSP w Zgorzelcu oraz druhom z OSP Pieńsk i z OSP Węgliniec.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU odznaczeni zostali:

dh Bogdan MATIEJÓS

dh Sławomir MYŚLIWIEC

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP MEDALEM HONOROWYM IM. BOLESŁAWA CHOMICZA odznaczeni zostali:

dh Janusz DROŚ

dh Zenon GAJZLER

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Dolnośląskiego złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczonych zostało 3 druhów OSP oraz Pan Piotr Machaj – Wójt Gminy Zgorzelec a także jednostka OSP Stary Węgliniec.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Dolnośląskiego srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczonych zostało 11 druhów OSP oraz 2 funkcjonariuszy KP PSP w Zgorzelcu.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Dolnośląskiego brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

Pani Adrianna Wojdak – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk oraz 10 druhów OSP

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu złotym medalem „NA STRAŻY” odznaczeni zostali mł. bryg. Artur Czułajewski, dh Rafał Mesjasz a Srebrnym Medalem „NA STRAŻY” odznaczony został Pan Mirosław Fiedorowicz- Wicestarosta Zgorzelecki.

Uchwałą Rady Powiatu Zgorzeleckiego odznaką honorową „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” odznaczone zostały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, obchodzące jubileusz 75-lecia swojej działalności tj.: OSP Bielawa Górna, OSP Bierna, OSP Działoszyn, OSP Gronów, OSP Kopaczów, OSP Miedziana, OSP Mikułowa, OSP Radomierzyce, OSP Radzimów, OSP Ruszów, OSP Sieniawka, OSP Sławnikowice, OSP Stary Węgliniec, OSP Stary Zawidów, OSP Studniska Dolne, OSP Sulików, OSP Trójca, OSP Węgliniec, OSP Zawidów.

Uchwałą Rady Powiatu Zgorzeleckiego odznaką honorową „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” odznaczonych zostało 3 druhów OSP.

Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu, mł. bryg. Artura Czułajewskiego, Starosta Zgorzelecki, Pan Artur Bieliński przyznał nagrody uznaniowe, za szczególne zaangażowanie i wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków służbowych, 10 strażakom PSP.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, Pan Wojciech Dobrołowicz, Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec, Pan Mariusz Wieczorek, Wójt Gminy Zgorzelec, Pan Piotr Machaj oraz Wójt Gminy Sulików, Pan Robert Starzyński, wyróżnili nagrodą finansową funkcjonariuszy KP PSP Zgorzelec, którzy zajmują się konserwacją sprzętu Ochrony Układu Oddechowego jednostek OSP powiatu zgorzeleckiego. Wyróżnionych zostało 8 funkcjonariuszy.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński przyznał nagrodę pieniężną z okazji Dnia Strażaka, za szczególne zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych funkcjonariuszowi KP PSP w Zgorzelcu.

Następnie Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu, st. bryg. Marek Kamiński oraz Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu, mł. bryg. Artur Czułajewski wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz awanse na wyższe stanowiska służbowe, funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

W 2021 roku na terenie KP PSP w Zgorzelcu trwały prace budowlane związane z rozbudową i przebudową budynku C oraz rozbudową Sali edukacyjnej Ognik. Uroczystość z okazji „Dnia Strażaka 2022” oraz jubileuszu 30- lecia Państwowej Straży Pożarnej były wspaniałą okazją do uroczystego otwarcia obiektów. Komendant Powiatowy PSP poinformował o kosztach inwestycji i zakresie zrealizowanych prac oraz zaprosił osoby do uroczystego przecięcia wstęgi:

Posła na Sejm RP, Pana Szymona Pogodę,
Senatora RP, Pana Rafała Ślusarza,
Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, st. bryg. Marka Kamińskiego,
Starostę Zgorzeleckiego, Pana Artura Bielińskiego.

Kapelan Powiatowy zgorzeleckich strażaków ks. Maciej Wesołowski oraz dziekan Dekanatu Zgorzelec ks. Jan Kułyna poświęcili rozbudowany budynek Komendy.

Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Artur Czułajewski w Zgorzelcu podziękował Staroście, Wójtom i Burmistrzom powiatu zgorzeleckiego, przedstawicielom Lasów Państwowych, służb mundurowych oraz innych instytucji i organizacji wspierających straż pożarną.

Na zakończenie obchodów Powiatowego „Dnia Strażaka 2022” miała miejsce uroczysta defilada w której uczestniczyły:
– Kompania Honorowa PSP,
– Kompania Honorowa OSP,
Poczty sztandarowe towarzyszące z jednostek:
– OSP Ruszów,
– OSP Czerwona Woda,
– OSP Pieńsk,
– OSP Dłużyna Dolna,
– OSP Studniska,
– OSP Bielawa Górna,
– OSP Żarki Średnie,
– OSP Sulików,
– OSP Zawidów,
– OSP Trójca,
– OSP Radomierzyce,
– OSP Gronów,
– OSP Działoszyn,
– OSP Sieniawka,
– proporzec MDP Ruszów.

Defiladę zamykał przejazd pojazdów pożarniczych jednostek OSP powiatu zgorzeleckiego.

tekst: KP PSP w Zgorzelcu
foto: UMiG Bogatynia

Najnowsze aktualności

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr:...

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody St...

Kategoria:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/Bogatynia - Template/templates/modules/top-news-sidebar.php on line 49

20 maja 2022
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 32 – Bur...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

20 maja 2022
Czytaj więcej

Wyzwania i nowe perspektywy...

(19.05) Burmistrz Wojciech Dobrołowicz, wsp...

Kategoria: Samorząd,

19 maja 2022
Czytaj więcej

XI Tydzień Świadomości Czer...

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do r...

Kategoria: Profilaktyka, Zdrowie,

19 maja 2022
Czytaj więcej

Wydawanie żywności...

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsp...

Kategoria: dla Ukrainy,

18 maja 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności