Trwa kolejny etap naboru wniosków o granty dla działkowców

Granty | Ochrona środowiska | Stowarzyszenia |
Data publikacji: 17 października 2022

Zakończył się czwarty etap przyjmowania wniosków w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Do tej pory stowarzyszenia ogrodowe złożyły ponad 300 wniosków. Kolejny termin składania wniosków upływa 31 października 2022 r.

Wnioski o granty można składać we właściwych ze względu na miejsce położenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokumenty można dostarczać osobiście, nadawać przesyłką pocztową lub przez platformę ePUAP.

Uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie grantu są zarejestrowane w KRS stowarzyszenia ogrodowe powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych. Podmioty te mogą złożyć w ramach konkursu więcej niż jeden wniosek. Ważne jest, że dany rodzinny ogród działkowy może ubiegać się o wsparcie tylko raz.

Wartość grantu dla jednego ROD-u wynosi nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 100 tys. zł i musi dotyczyć inwestycji na częściach wspólnych. W przypadku ROD, w którym liczba działek indywidualnych przekracza 400, maksymalna wartość grantu ustalana jest jako iloczyn liczby działek oraz kwoty 250 zł. Nie może jednak wynieść więcej niż 150 tys. zł.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu do 31 sierpnia 2023 r. W tym terminie także musi zakończyć się maksymalnie 12-miesięczny okres realizacji projektu. Co istotne, grantobiorca nie jest zobowiązany do wniesienia własnego wkładu finansowego.

Wykaz rodzajów inwestycji, na które Rodzinny Ogród Działkowy może otrzymać wsparcie, został wskazany w regulaminie konkursu. Minimum 50 proc. otrzymanych środków należy wykorzystać na przedsięwzięcia o charakterze prośrodowiskowym lub proklimatycznym, np.: – zakładanie zielonych dachów na istniejących budynkach wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do utrzymania zieleni;
– tworzenie bądź odnawianie tzw. zielonych ścian, pod warunkiem zachowania historycznego krajobrazu miejskiego oraz nieutrudniania widoczności w ruchu drogowym i pieszym;
– zazielenianie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni, m.in. dachów i płotów.

Z kolei maksymalnie 30 proc. grantu można przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne realizowane na wspólnych częściach rodzinnych ogrodów działkowych, np.:
– budowę tężni wraz z zagospodarowaniem terenu,
– budowę i modernizację zbiorników na nieczystości ciekłe,
– budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
– modernizację kanałów i rowów melioracyjnych i utrzymanie ich w stanie sprawności technicznej.

Grant można otrzymać także na zakładanie placów zabaw dla dzieci czy też na tworzenie punktów pierwszej pomocy, w których znajdą się chociażby apteczka, rękawiczki jednorazowe i defibrylator.

Do zadań objętych dofinansowaniem należą również koszty pośrednie oraz wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji technicznej (w obu przypadkach maksymalnie 10 proc. wartości udzielonego grantu).

Opis programu znajduje się TUTAJ oraz TUTAJ.

Najnowsze aktualności

Wakacje z energią – kon...

Specjalnie dla fanów muzyki disco polo Bo...

Kategoria: Polecane,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej – 2...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 m...

Kategoria: Komunikaty, Samorząd,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 44 – Bur...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej

Gekon Williamsa w niebezpiecze...

Niesamowicie ubarwione gekony błękitno-kar...

Kategoria: Ciekawostki, Ekologia, Zagranica,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej

Zorganizuj staż w swojej firm...

· Bez obciążenia finansowego · Możliw...

Kategoria: Praca,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności