Szkoły z naszego regionu w badaniu Instytutu Matki i Dziecka

Oświata | Profilaktyka | Zdrowie |
Data publikacji: 22 września 2023

Blisko 100 szkół z całej Polski bierze udział w zakrojonym na szeroką skalę badaniu pn. Monitorowanie, wczesna diagnoza i interwencja w zakresie występowania nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi w populacji dzieci w projekcie DINO-PL (Diagnoza-Interwencja-Nadciśnienie-Otyłość). To pierwsze w Polsce tego typu badania, które pozwolą na wczesne wykrycie ryzyka wystąpienia w przyszłości nadciśnienia i otyłości u dzieci w wieku 7-9 lat. Projekt realizowany jest przez Instytut Matki i Dziecka ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

„Instytut Matki i Dziecka (IMiD), w ramach współpracy z WHO, koordynuje w Polsce Europejski Projekt Monitorowania Otyłości u dzieci pod nazwą COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative). Obecnie w projekcie uczestniczy 40 krajów Regionu Europejskiego. W Polsce odbyły się trzy edycje w latach 2016, 2018, 2021. Jak wykazały badania przeprowadzone w ramach projektu DINO-PL (Diagnoza-Interwencja-Nadciśnienie-Otyłość) częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci ośmioletnich zwiększyła się z 32,2% w 2018 roku do 35,3% w 2021 roku i jest to jeden z najwyższych odsetków w Europie. Wnioski z badań Instytutu Matki i Dziecka z lat 2016 i 2018 zostały użyte w publikacji „Nature” https://www.nature.com/articles/s41586-023-05772-8, w której znalazły się badania pochodzące z 200 krajów, w tym właśnie z Polski. Dane te są bardzo niepokojące a ich skala przeraża. Przyglądając się tym statystykom możemy obawiać się, że nasze dzieci w wieku dorosłym narażone będą na choroby typu np. cukrzyca. Dlatego prowadzimy w szkołach badania kohortowe, dzięki którym możemy obserwować uczniów, a następnie przygotować rekomendację, które pozwolą zatrzymać galopującą epidemię otyłości i nadwagi.”- mówi prof. dr hab. med. Anna Fijałkowska, Z-ca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Matki i Dziecka.

W ramach projektu DINO-PL w roku szkolnym 2022/2023 przeprowadzone zostały w szkołach badania antropometryczne uczniów klas I, II, III (pomiar wysokości i masy ciała, obwodu talii i bioder). Pielęgniarki szkolne wykonywały również pomiar ciśnienia tętniczego krwi i tętna, a rodzice wypełniali anonimową ankietę. Ponadto na początku roku szkolnego 2023/2024 wśród uczniów klas II, którzy jako pierwszoklasiści brali udział w badaniu w poprzednim roku szkolnym, zostaną również przeprowadzone badania laboratoryjne, w tym m.in. badanie ogólne moczu, morfologia, lipidogram. Pobrana krew będzie także poddana badaniu molekularnemu (genetycznemu). Ten w całości darmowy pakiet badań ma wspomóc ocenę ogólnego stanu zdrowia dzieci oraz pomóc w określeniu ryzyka wystąpienia w przyszłości otyłości bądź nadciśnienia. Rodzice, którzy wyrażą zgodę na udział dziecka w projekcie, otrzymają wyniki pomiarów oraz badań laboratoryjnych.

W kolejnych latach 2024/2025 planowane jest ponowne wykonanie badań w tej samej kohorcie – badanie prospektywne kohorty wyłonionej w 2023 roku. Na podstawie wyników badań opracowany zostanie program profilaktyki nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Bogatyńskie szkoły biorące udział w badaniu:
– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater, pl. Bohaterów Warszawy 1, Bogatynia
– Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni, ul. Wyczółkowskiego 42A, Bogatynia

Lista wszystkich szkół biorących udział w projekcie <tutaj>

Zadanie realizowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.


*raport ZDROWIE DZIECI W PANDEMII COVID-19, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2022 https://imid.med.pl/pl/do-pobrania

Najnowsze aktualności

Szukasz kreatywnego i zrównow...

Podaruj namiastkę Zoo Görlitz, wręczając ...

Kategoria: Okolicznościowe, Zagranica,

7 grudnia 2023
Czytaj więcej

Mikołajki Na Sportowo Dla Os...

W sobotę 2 grudnia, w Szkole Podstawowej nr ...

Kategoria: Integracja, Sport i rekreacja,

7 grudnia 2023
Czytaj więcej

Programy grantowe...

"Kreatywna Europa" Program "Kreatywna Euro...

Kategoria: Granty, Kultura, NGO, Społeczeństwo, Współpraca transgraniczna,

6 grudnia 2023
Czytaj więcej

PFRON – Program wyrówny...

Ruszyła kolejna edycja "Programu wyrównywan...

Kategoria: Granty, NGO, Pomoc społeczna,

5 grudnia 2023
Czytaj więcej

„Mini Playback Show̶...

W środę, 29 listopada 2023 r. o godzinie 16...

Kategoria: Kultura,

5 grudnia 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności