Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027”

Gmina | Miasto | Polecane |
Data publikacji: 26 kwietnia 2022

Działając na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwały nr L/333/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027 oraz w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przedstawiamy sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027”.

1. Przedmiot konsultacji: „Strategia Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027”

2. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji: Uchwała nr L/333/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027 oraz w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

3. Cel konsultacji: poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Bogatynia, sąsiednich gmin i ich związków, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej poszczególnych zapisów dokumentu, w tym uwzględnienie w nim potrzeb i oczekiwań grupy adresatów.

4. Termin konsultacji: 21.02.2022-28.03.2022.

5. Podmiot przeprowadzający konsultacje: Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

6. Formy przeprowadzenia konsultacji: pisemne wyrażenie opinii, uwag i propozycji na załączonym Formularzu przekazanym osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, lub przesłanym pocztą na adres Urzędu bądź zeskanowanym dokumencie przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: michal.andrzejewski@bogatynia.pl, a także wyrażenie opinii, uwag i propozycji podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w formule spotkania online w dniu 2 marca 2022 r. o godzinie 15:00.

7. Informacja o sposobie promowania konsultacji: ogłoszenie o konsultacjach społecznych na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Bogatynia z załączeniem pliku z projektem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2021-2027 i formularzem zgłaszania uwag, opinii, propozycji zmian, a także: umieszczenie posta informacyjnego na oficjalnym fanpage’u Miasta i Gminy Bogatynia na serwisie Facebook, umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, wywieszenie plakatów promujących konsultacje na słupach ogłoszeniowych na terenie całej Gminy, na tablicach ogłoszeń sołectw, w budynkach szkół i przedszkoli, a także przesłanie informacji o konsultacjach do wszystkich podmiotów zaangażowanych wcześniej w prace nad Strategią (jednostki organizacyjne Gminy, spółki gminne, organizacje społeczne z terenu Gminy) i do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

8. Informacja o uczestnikach konsultacji: w toku konsultacji społecznych przesłano 6 formularzy, uzupełnionych przez 5 osób lub instytucji. Zgłoszonych zostało łącznie 29 uwag.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii

Najnowsze aktualności

Konkurs fotograficzny „S...

Rozpoczął się upragniony okres wakacyjny. ...

Kategoria: Ekologia, Ochrona środowiska,

6 lipca 2022
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 1802022 Burmis...

Zarządzenie Nr 180/2022 Burmistrza Miasta i ...

Kategoria: Oświata, Samorząd,

6 lipca 2022
Czytaj więcej

Przedłużenie obowiązywania ...

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządz...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Komunikaty, Ostrzeżenia,

5 lipca 2022
Czytaj więcej

Absolutorium dla burmistrza Bo...

5 lipca br. Rada Miejska w Bogatyni jednogło...

Kategoria: Samorząd,

5 lipca 2022
Czytaj więcej

Maturzysto, staraj się o styp...

Rusza nabór wniosków o rekomendacje do styp...

Kategoria: Oświata,

4 lipca 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności