Sesja Rady Miejskiej – 31 maja

Samorząd |
Data publikacji: 24 maja 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

5. Przygotowanie i realizacja inwestycji w 2023 roku.

6. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.

7. Ocena współpracy Bogatyni w Związku Trzech Miast, Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, Euroregionu Nysa, innych związkach i stowarzyszeniach.

8. Podjęcie uchwał:

8.1. w sprawie „Regulaminu korzystania ze słupów ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Bogatynia” /projekt nr 710.2023/

8.2. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa użytkowanie wieczystego do nieruchomości gruntowej do Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni /projekt nr 711.2023/

8.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Leśnej i Wiosennej w mieście Bogatynia /projekt nr 713.2023/

8.4. w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 714.2023/

8.5. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bogatynia w 2023 roku /projekt nr 715.2023/

8.6. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych /projekt nr 716.2023/

8.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy użytkowania z Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Bogatyni przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1 /projekt nr 717.2023/

8.8. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 718.2023/

8.9. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 719.2023/

8.10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów dzierżawy /projekt nr 720.2023/

8.11. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej /projekt nr 721.2023/

8.12. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy najmu garażu /projekt nr 722.2023/

8.13. w sprawie zmiany uchwały Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 723.2023/

8.14. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 732.2023/

8.15. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok /projekt nr 733.2023/

9. Sprawy różne, wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Najnowsze aktualności

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr:...

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody St...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Ostrzeżenia,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Apel Regionalnego Centrum Krwi...

Niepokojąco niskie stany w trzech grupach: O...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Zdrowie,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne projekt...

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza w...

Kategoria: Inwestycje,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Zabawy cyrkowe – między...

Dnia 16.05.2024 r. w ramach polsko–czeskieg...

Kategoria: Oświata, Współpraca transgraniczna,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Druga edycja „Pumptracku...

W minioną sobotę (18.05) odbyła się druga...

Kategoria: Kultura, Sport i rekreacja,

21 maja 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności