Sesja Rady Miejskiej – 3 lutego

Gmina | Samorząd |
Data publikacji: 27 stycznia 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm./ Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 3 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Bogatyni za 2021 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 515.2021/

6.2. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia radnych Rady Miejskiej w Bogatyni do udziału w pracach Wspólnej Rady Miast organu Związku Miast „Mały Trójkąt Zittau/Bogatynia/Hradek n. Nysą” /projekt nr 517.2021/

6.3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu /projekt nr 521.2022/

6.4. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogatyni /projekt nr 522.2022/

6.5. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Pana Daniela Fryc prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pt. „Konsulting Biznesowy i Doradztwo Prawne Daniel Fryc” z siedzibą w Bogatyni /projekt nr 523.2022/

6.6. w sprawie zmiany uchwały nr I/6/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej /projekt nr 524.2022/

6.7. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2022 rok /projekt nr 525.2022/

6.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązków trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów dzierżawy /projekt nr 526.2022/

6.9. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 527.2022/

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Najnowsze aktualności

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr:...

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody St...

Kategoria:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/Bogatynia - Template/templates/modules/top-news-sidebar.php on line 49

20 maja 2022
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 32 – Bur...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

20 maja 2022
Czytaj więcej

Wyzwania i nowe perspektywy...

(19.05) Burmistrz Wojciech Dobrołowicz, wsp...

Kategoria: Samorząd,

19 maja 2022
Czytaj więcej

XI Tydzień Świadomości Czer...

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do r...

Kategoria: Profilaktyka, Zdrowie,

19 maja 2022
Czytaj więcej

Wydawanie żywności...

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsp...

Kategoria: dla Ukrainy,

18 maja 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności