Sesja Rady Miejskiej – 29 czerwca

Gmina | Komunikaty | Miasto | Samorząd |
Data publikacji: 22 czerwca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 577.2022/,

4.2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2021”. projekt nr 578.2022/,

4.3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za rok 2011 /projekt nr 579.2022/,

4.4. w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2027 za lata 2020-2021” /projekt nr 580.2022/,

4.5. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/293/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i regulaminu określającego zasady korzystania z targowisk /projekt nr 581.2022/.

5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

6. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Najnowsze aktualności

Odwiedziny uczniów ze Szkoły...

Dzisiaj (05.06) bogatyński Urząd Miasta i G...

Kategoria: Oświata, Urząd,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

„Poznaj Polskę” – k...

17.05 uczniowie klas 4-8 ze Szkoły Podstawow...

Kategoria: Oświata, Turystyka,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Pikniki z okazji święta dzie...

W piątek (2.06) Dzień Dziecka obchodziły d...

Kategoria: Gmina, Okolicznościowe,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Podpisanie umowy na dofinansow...

2 czerwca br, na terenie Elektrowni Turów zo...

Kategoria: Ekologia, Energetyka, Inwestycje,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Wyróżnienia dla uczennic z D...

W piątek (2.06) trzy uczennice Szkoły Podst...

Kategoria: Oświata,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności