Sesja Rady Miejskiej – 29 czerwca

Gmina | Komunikaty | Miasto | Samorząd |
Data publikacji: 22 czerwca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 577.2022/,

4.2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2021”. projekt nr 578.2022/,

4.3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za rok 2011 /projekt nr 579.2022/,

4.4. w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2027 za lata 2020-2021” /projekt nr 580.2022/,

4.5. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/293/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i regulaminu określającego zasady korzystania z targowisk /projekt nr 581.2022/.

5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

6. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Najnowsze aktualności

Konkurs fotograficzny „S...

Rozpoczął się upragniony okres wakacyjny. ...

Kategoria: Ekologia, Ochrona środowiska,

6 lipca 2022
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 1802022 Burmis...

Zarządzenie Nr 180/2022 Burmistrza Miasta i ...

Kategoria: Oświata, Samorząd,

6 lipca 2022
Czytaj więcej

Przedłużenie obowiązywania ...

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządz...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Komunikaty, Ostrzeżenia,

5 lipca 2022
Czytaj więcej

Absolutorium dla burmistrza Bo...

5 lipca br. Rada Miejska w Bogatyni jednogło...

Kategoria: Samorząd,

5 lipca 2022
Czytaj więcej

Maturzysto, staraj się o styp...

Rusza nabór wniosków o rekomendacje do styp...

Kategoria: Oświata,

4 lipca 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności