Sesja Rady Miejskiej – 28 października

Komunikaty | Samorząd |
Data publikacji: 21 października 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 28 października 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
  4. Studium wykonalności doprowadzenia kolei do Miasta i Gminy Bogatynia.
  5. Sprawozdanie z działalności placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy (OSiR, BOK, BP).
  6. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
  7. Podjęcie uchwał:

7.1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i przedłużenia umowy najmu garażu /projekt nr 621.2022/,

7.2. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 622.2022/,

7.3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i przedłużenia umowy najmu garażu /projekt nr 623.2022/,

7.4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia /projekt nr 624.2022/,

7.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i zawarcie kolejnych umów dzierżawy /projekt nr 625.2022/,

7.6. w sprawie podjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027 /projekt
nr 626.2022/,

7.7. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bogatynia /projekt nr 627.2022/,

7.8. w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Bogatynia /projekt nr 628.2022/,

7.9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatyni /projekt
nr 629.2022/,

7.10. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok /projekt nr 630.2022/.

  1. Sprawy różne, wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

Najnowsze aktualności

Ahoj piraci!...

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Bogatyński...

Kategoria: Kultura, Okolicznościowe,

2 czerwca 2023
Czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie wyboru ...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyn...

Kategoria: Komunikaty,

1 czerwca 2023
Czytaj więcej

Program grantowy „Moja M...

Przedstawiamy informację o programie grantow...

Kategoria: Ekologia, Granty, NGO, Ochrona środowiska, Rewitalizacja, Stowarzyszenia,

1 czerwca 2023
Czytaj więcej

Z okazji Dnia Dziecka...

Dziś wyjątkowy dzień - święto wszystkich...

Kategoria: Okolicznościowe,

1 czerwca 2023
Czytaj więcej

Kolorowe piękności w niebezp...

W Światowym Dniu Papugi Zoo Görlitz-Zgorzel...

Kategoria: Ciekawostki, Ekologia, Zagranica,

31 maja 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności