Sesja Rady Miejskiej – 28 listopada

Komunikaty | Samorząd |
Data publikacji: 21 listopada 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Bogatynia za rok szkolny 2021/2022.

5. Sprawozdanie z działalności Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni za 2021 rok.

6. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych.

7. Podjęcie uchwał:

7.1. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych /projekt nr 631.2022/,

7.2. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXV/261/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z lokalizacją szklarni w mieście Bogatynia /projekt nr 633.2022/,

7.3. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 października 2022 r. dotyczącej uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r. /projekt nr 637.2022/,

7.4. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych /projekt nr 638.2022/.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej.

9. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych

10. Sprawy różne, wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Najnowsze aktualności

Ahoj piraci!...

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Bogatyński...

Kategoria: Kultura, Okolicznościowe,

2 czerwca 2023
Czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie wyboru ...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyn...

Kategoria: Komunikaty,

1 czerwca 2023
Czytaj więcej

Program grantowy „Moja M...

Przedstawiamy informację o programie grantow...

Kategoria: Ekologia, Granty, NGO, Ochrona środowiska, Rewitalizacja, Stowarzyszenia,

1 czerwca 2023
Czytaj więcej

Z okazji Dnia Dziecka...

Dziś wyjątkowy dzień - święto wszystkich...

Kategoria: Okolicznościowe,

1 czerwca 2023
Czytaj więcej

Kolorowe piękności w niebezp...

W Światowym Dniu Papugi Zoo Görlitz-Zgorzel...

Kategoria: Ciekawostki, Ekologia, Zagranica,

31 maja 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności