Sesja Rady Miejskiej – 28 listopada

Komunikaty | Samorząd |
Data publikacji: 21 listopada 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Bogatynia za rok szkolny 2021/2022.

5. Sprawozdanie z działalności Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni za 2021 rok.

6. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych.

7. Podjęcie uchwał:

7.1. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych /projekt nr 631.2022/,

7.2. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXV/261/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z lokalizacją szklarni w mieście Bogatynia /projekt nr 633.2022/,

7.3. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 października 2022 r. dotyczącej uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r. /projekt nr 637.2022/,

7.4. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych /projekt nr 638.2022/.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej.

9. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych

10. Sprawy różne, wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Najnowsze aktualności

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr:...

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody St...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Ostrzeżenia,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Apel Regionalnego Centrum Krwi...

Niepokojąco niskie stany w trzech grupach: O...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Zdrowie,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne projekt...

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza w...

Kategoria: Inwestycje,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Zabawy cyrkowe – między...

Dnia 16.05.2024 r. w ramach polsko–czeskieg...

Kategoria: Oświata, Współpraca transgraniczna,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Druga edycja „Pumptracku...

W minioną sobotę (18.05) odbyła się druga...

Kategoria: Kultura, Sport i rekreacja,

21 maja 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności