Sesja Rady Miejskiej – 23 stycznia

Komunikaty | Samorząd |
Data publikacji: 16 stycznia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40/ Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Bogatyni za 2022 rok.

6. Podjęcie uchwał:

6.1. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/9/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty i Sportu, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania, zmienionej Uchwałą Nr XXX/174/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/184/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. oraz Uchwałą Nr LXVII/419/21 z dnia 2 września 2021 r. /projekt nr 656.2022/,

6.2. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom /projekt nr 664.2023/,

6.3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2023 rok /projekt nr 665.2023/,

6.4. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 666.2023/6.5.

6.5. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2023 /projekt nr 667.2023/,

6.6. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności drogowej /projekt nr 668.2023/,

6.7. w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Bogatyni oraz w sprawie przekazania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Bogatyni do właściwych organizacji związkowych celem przedstawienia opinii /projekt nr 669.2023/.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Najnowsze aktualności

Ahoj piraci!...

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Bogatyński...

Kategoria: Kultura, Okolicznościowe,

2 czerwca 2023
Czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie wyboru ...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyn...

Kategoria: Komunikaty,

1 czerwca 2023
Czytaj więcej

Program grantowy „Moja M...

Przedstawiamy informację o programie grantow...

Kategoria: Ekologia, Granty, NGO, Ochrona środowiska, Rewitalizacja, Stowarzyszenia,

1 czerwca 2023
Czytaj więcej

Z okazji Dnia Dziecka...

Dziś wyjątkowy dzień - święto wszystkich...

Kategoria: Okolicznościowe,

1 czerwca 2023
Czytaj więcej

Kolorowe piękności w niebezp...

W Światowym Dniu Papugi Zoo Görlitz-Zgorzel...

Kategoria: Ciekawostki, Ekologia, Zagranica,

31 maja 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności