Sesja Rady Miejskiej – 19 grudnia

Komunikaty | Samorząd |
Data publikacji: 12 grudnia 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

5. Podjęcie uchwał:

5.1. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu garażu i odstąpienie
od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 644.2022/,

5.2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów w obrębach ewidencyjnych: Bogatynia II, Działoszyn, Strzegomice, Wigancice Żytawskie, Wyszków i Zatonie w rejonie zwałowiska zewnętrznego Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” /projekt nr 645.2022/,

5.3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie funkcjonowania linii autobusowej 691 Hradek nad Nysą – Zittau – Bogatynia – Frydlant – Świeradów-Zdrój, dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie transgranicznego transportu publicznego w rejonie trójstyku państw (Republika Czeska – Republika Federalna Niemiec – Rzeczpospolita Polska) /projekt nr 647.2022/,

5.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej /projekt nr 648.2022/,

5.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej /projekt nr 649.2022/,

5.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zwarcie kolejnych umów dzierżawy /projekt nr 650.2022/,

5.7. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia /projekt nr 651.2022/,

5.8. w sprawie zmiany Uchwały nr XCIV/590/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 października 2022 roku w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy Bogatynia /projekt nr 652.2022/.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Najnowsze aktualności

Ahoj piraci!...

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Bogatyński...

Kategoria: Kultura, Okolicznościowe,

2 czerwca 2023
Czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie wyboru ...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyn...

Kategoria: Komunikaty,

1 czerwca 2023
Czytaj więcej

Program grantowy „Moja M...

Przedstawiamy informację o programie grantow...

Kategoria: Ekologia, Granty, NGO, Ochrona środowiska, Rewitalizacja, Stowarzyszenia,

1 czerwca 2023
Czytaj więcej

Z okazji Dnia Dziecka...

Dziś wyjątkowy dzień - święto wszystkich...

Kategoria: Okolicznościowe,

1 czerwca 2023
Czytaj więcej

Kolorowe piękności w niebezp...

W Światowym Dniu Papugi Zoo Görlitz-Zgorzel...

Kategoria: Ciekawostki, Ekologia, Zagranica,

31 maja 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności