Sesja Rady Miejskiej – 13 lipca

Komunikaty | Samorząd |
Data publikacji: 6 lipca 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm./Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w dniu 13.07.2021 r. o godz. 9:00

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5.Przygotowanie i realizacja inwestycji w 2021 roku.
6.Informacja nt. funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za rok 2020 /projekt nr 438.2021/
7.2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2020” /projekt nr 441.2021/
7.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX/538/98 Rady Gminy i Miasta Bogatyni z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych
z gminnego zasobu nieruchomości dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom /projekt nr 440.2021/
7.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania, zmienionej Uchwałą Nr XXX/176/19 z dnia 30 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/240/20
z dnia 20 maja 2020 r. /projekt nr 418.2021/
7.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/9/2018 Rady Miejskiej
w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty i Sportu, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania, zmienionej Uchwałą Nr XXX/174/19 z dnia 30 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą
Nr XXXII/184/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. /projekt nr 419.2021/
7.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/10/18 Rady Miejskiej
w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Zdrowia, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania zmienionej Uchwałą Nr XIX/109/19 z dnia 11 lipca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/182/20 z dnia 20 stycznia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XL/246/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. /projekt nr 420.2021/
7.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/108/19 Rady Miejskiej
w Bogatyni z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/198/20 z dnia 20 stycznia 2020r. /projekt nr 421.2021/
7.8.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. /projekt nr 442.2021/
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Najnowsze aktualności

Sesja Rady Miejskiej – 3...

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 m...

Kategoria: Samorząd,

28 lipca 2021
Czytaj więcej

Bogatynia – 3 sierpnia...

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej G...

Kategoria: Komunikaty,

28 lipca 2021
Czytaj więcej

Czekają stypendia po 7000 zł...

Jeszcze tylko do 2 sierpnia potrwa nabór w...

Kategoria: Gmina, Komunikaty,

27 lipca 2021
Czytaj więcej

MZGK – oferta pracy...

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komun...

Kategoria: Praca,

27 lipca 2021
Czytaj więcej

#SzczepimySię z KGW...

Zaszczepienie jak największej części społ...

Kategoria: Samorząd, Urząd,

27 lipca 2021
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności