Selektywna zbiórka odpadów w miejscach publicznych

Ochrona środowiska |
Data publikacji: 5 października 2021

Dbajmy o czystość wokół „dzwonów”, wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi miejscami jest karalne!

W zamian za opłatę uiszczaną przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina świadczy usługę odbioru odpadów z terenu nieruchomości, czyli „u źródła”, odpadów dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK oraz z pojemników typu „dzwon” zlokalizowanych w wybranych miejscach gminy. Lokalizacja tzw. gniazd została zaplanowana jak najkorzystniej dla mieszkańców, jednak z uwagi na notorycznie tworzące się wokół nich „dzikie wysypiska”, ich liczba jest zmienna. Z dotychczasowego doświadczenia wynika bowiem, że niektórzy mieszkańcy w sposób niewłaściwy korzystają z tych pojemników, tzn. wrzucają do nich wszystkie odpady komunalne typu popiół, potłuczone lustra, szyby okienne, opakowania po farbach i lakierach, odpadki biodegradowalne pochodzące z kuchni, a także zdemontowane stare umywalki, sedesy, części samochodowe i tym podobne przedmioty. Tego typu zachowania prowadzą do generowania wysokich kosztów związanych z usuwaniem tzw. „dzikich wysypisk” oraz wpływają negatywnie na wizerunek naszego miasta. W związku z powyższym, w miejscach gdzie notorycznie będą powstawały „dzikie wysypiska”, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – „dzwony” będą usuwane.

Należy mieć świadomość, że wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami jest karalne, a na terenie naszej gminy niestety obserwujemy takie zjawisko. Odpady są notorycznie podrzucane pod wiaty śmietnikowe i kontenery do zbiórki odpadów selektywnych. Takie działania są sprzeczne z prawem i z całą stanowczością będą zwalczane. Podrzucanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. Za wywóz odpadów odpowiedzialny jest ich właściciel i to on poniesie karę, jeśli odpady zostaną umieszczone w niewłaściwym miejscu.

Szanowni Mieszkańcy, w związku z powyższym, prosimy o informowanie o tego typu zdarzeniach Straż Miejską w Bogatyni, e-mail: strazmbogatynia@post.pl lub Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, e-mail: ochrona.srodowiska@bogatynia.pl
Zebrany materiał dowodowy zostanie przekazany odpowiednim organom.

Dbajmy wspólnie o czystość i estetykę naszej gminy. Razem zatroszczmy się o miejsce, w którym żyjemy i mieszkamy.


zdjęcie poglądowe

Najnowsze aktualności

I miejsce Kingi Orlińskiej w ...

Kinga Orlińska, uczennica klasy 5c Szkoły P...

Kategoria: Historia, Oświata,

6 grudnia 2021
Czytaj więcej

Barbórka 2021...

Z okazji Barbórki, całej Górniczej Braci T...

Kategoria: Polecane,

4 grudnia 2021
Czytaj więcej

Oświadczenie...

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że teza wygłosz...

Kategoria: Gmina, Komunikaty, Polecane, Praca,

3 grudnia 2021
Czytaj więcej

Mikołajkowa niespodzianka...

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech D...

Kategoria: Gmina,

3 grudnia 2021
Czytaj więcej

Świąteczna akcja dla PCPR...

3 grudnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Bogaty...

Kategoria: Gmina, Pomoc społeczna,

3 grudnia 2021
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności